Ne İlginç; Hala Saadet Partisi Örgütüne Numan Kurtulmuş Lanse Ediliyor!

Editör

12.12.2012Ne İlginç; Hala Saadet Partisi Örgütüne
Numan Kurtulmuş Lanse Ediliyor!

Bizlere intikal ettirilenlere göre Saadet Partisi Genel Merkez konuşmacıları teşkilat toplantılarında sözü bir şekilde eski genel başkan Numan Kurtulmuş’a getirip özlem dolu ifadelerle, sitayişle yâd ediyorlarmış…

Teşkilat mensuplarından yapılan Numan Kurtulmuş partimizi bölüp gitti, sonra da AKP’li oldu hala ne diye ondan söz ediyorsunuz şeklindeki itirazlara biz ne yaptığını bilen insanlarız diye tuhaf bir karşılık veriyorlarmış.

Anlaşılan, Ak Saçlıların Numan Kurtulmuş aşkı bitmemiş, ateşi için için yanmaya devam ediyor… Ama böyle platonik bir yanık aşk siyasette pek olmaz; bunun içinde bir bit yeniği olmalı. Bu türden belirtilerin ardından birtakım senaryolar olur, vakti merhunu geldiğinde sahnelenip gösterilir.

Karanlık oda mahfillerinden Saadet Partisi’nin Ak Saçlılarına Numan Kurtulmuş konusunda yeni bir eylem planına ilişkin işaretler gelmiş ve Numan Kurtulmuş’a ilişkin kulaklarına kar suyu kaçmış olmalı. Yoksa El-Aziz’in öngörülerinin gerçekleşmekte olduğunu mu fark ettiler?

Biz, Numan Kurtulmuş’un AKP’ye davet edilme şekline ve şartlarına baktığımızda Deniz Baykal’ın Kemal Derviş’i getirdiği tezgâhın benzerinin kendisine kurulmuş olduğunu görmüş ve burada dile getirmiştik. Gelişmeler de bizi doğrular nitelikte, sözünü ettiğimiz mecrada ilerlemektedir.

Kemal Derviş kendisini ABD’den getirtip Hükümetinin tepesine adeta paraşütle konduran Ecevit’in DSP’sini bölüp dağıtmasının karşılığında Deniz Baykal tarafından CHP’ye transfer edilerek Genel Başkan Yardımcılığı konumuna getirilmişti.

CHP’den milletvekili de seçilen Kemal Derviş’i destekleyen koca medya ordusu onu Deniz Baykal karizmasının gölgesinde silik duruma düşmekten koruyamamış, popülaritesinin sürekli üfürülmesi sönmeye yüz tutmaktan kurtaramamıştı.

Politika ustası Baykal, medyanın kendisine yüklediği olumsuzluklar birikimini de Derviş’e ciro edip oluşturulan günah yumağının ortağı yapmıştı. Nasıl bir girdaba tutulduğunun farkına varan Derviş milletvekilliğinden de CHP’den de istifa edip yeniden ABD’nin yolunu tutmuştu.

Kemal Derviş’i âlâyı vâlâ ile takdim eden malum medya Numan Kurtulmuş’u da yaşadığı hezimet dizisine rağmen hala inatla ve ısrarla kamuoyuna empoze etmeye devam etmektedir. Ne zaman, AKP’nin bir toplantısına katılsa mutlaka kameralar onu birkaç kez zumlayıp varlığından izleyicileri haberdar etmeye çalışıyorlar.

Partisinin yetkili bir sözcüsü olmamasına karşın televizyon programları, gazete sayfaları kendisine cömertçe peşkeş çekilmekte, kamuoyunun önüne çıkartılmak için her türden fırsat kollanmaktadır.

Oysa Türkiye artık çok değişti liderlerin manşetlerle gelip manşetlerle gittiği o devirler geride kaldı. Türkiye manşetlere karşı yürüyüşünü sürdürebilen liderlerin başarılı olduğu bir süreci yaşıyor.

Çünkü medya toplumda itibarı dibe vuran kesimlerin başında geliyor. Medya bir lidere, hele dozu biraz kaçmış bir destek veriyorsa toplum onun her şeyinden önce cibilliyetinden şüpheleniveriyor. Toplum, aşırı desteklediği siyasi lideri malum medyanın cibilliyeti ile özdeşleştirmektedir.

Sözü fazla uzatmaya gerek yok, şu ana kadarki süreç; Has Parti’nin kapısına kilit vurup avenesini alarak AKP’ye katılan Numan Kurtulmuş’a siyasi hayatını bitirecek tezgâhın kurulduğundan şüphe etmeye yer bırakmıyor.

Bu erbabınca çok net bilindiği içindir ki Numan Kurtulmuş’tan asla vazgeçemeyecek olan karanlık oda yine işi Saadet Partisi’nin Ak Saçlılarına havale etmiş gözüküyor. Bu yüzden şimdiden yerini hazırlamaya ve sözde Millî Görüşçülere bir kez daha kakalamaya çalışıyorlar.

Şimdi gelinen noktada, Başbakan Erdoğan sonrası için AKP’nin bölünmesinin ve içinden birbirinin alternatifi iki parti çıkarılmasının derinlerde planlandığına ilişkin çok güçlü belirtilerin art arda sökün etmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Eğer AKP bu amaçla kontrollü şekilde bölünecekse her ikisinin de tabii bir siyasi zemine oturması ve inanç, düşünce temelinde birer toplumsal tabana dayandırılması kaçınılmaz olacaktır. Lider ve kadroya dayalı siyasi oluşumlar ancak askeri darbeler ve müdahaleler sonrasında ancak başarılı olabilmektedir.

Gelişmelerin seyrine ve planlanan bölünme şeklinin niteliğine bakıldığında AKP’nin biri Millî Görüş tabanına, diğerinin ise Cemaat tabanına oturtulması düşünülen iki partiye ayrılmasına çalışıldığını görmek mümkündür.

Cemaat tabanına oturtulacak partinin, Millî Görüş dışındaki partilerin eski kadrolarının koalisyonu şeklinde oluşturulması gerekir. Çünkü Cemaatin tabanı olmasına karşın hazır siyasi kadroları yok. Geçmişte Cemaat tarafından desteklenen Millî Görüş dışındaki partilerin siyasette temayüz etmiş birçok kadroları var. Böylece birbirlerinin eksiğini tamamlayarak yeni bir oluşuma gidebileceklerini ya da AKP ile yola devam edebileceklerini öngörmekteyiz.

Millî Görüş kökenlilerin ise ne AKP ile devam etmeleri, ne de yeni bir oluşuma gitmeleri mümkün! Eğer AKP’de kalırlarsa gömleğini çıkaranların varisi olarak Millî Görüşçü olduklarını iddia etmeleri mümkün olmaz. Yeni bir oluşuma giderlerse Saadet Partisi ile yıkıcı bir rekabete girmek zorunda kalırlar. Her ikisi de olmaz.

Nitekim ANAP iki dönem, AKP ise üç dönem tek başına iktidar olmalarına ve birçok büyük, kalıcı hizmet gerçekleştirmelerine rağmen siyasi bir görüş ve düşünce oluşturamadılar. Bu nedenle de kendilerine özgü ideolojik bir siyasi tabana sahip olamadılar. Siyaset ideolojisiz, doktrinsiz olmaz.

ANAP’ın 4 eğilimi birleştirme projesini başarı ile uygulaması, AKP’nin aynı projenin tekrarını adını koymadan hayata geçirmesi merkez sağ denilen klasik partilerin siyasi tabanlarının izlerini belirsiz duruma getirdi. Artık kalıntıları bile kalmadı. Bu durum muvacehesinde merkez sağ denilen kesimi bir siyasi zeminde buluşturabilecek tek olgu Cemaattir.

Cemaatin hoşgörü ve diyalog gibi siyasi nitelikte küresel anlam yüklenebilecek bir söylemi olduğu gibi, Türkçe Olimpiyatları organizasyonları da Türkiyeli bir dünya İslam partisi olmasına elverebilir.

Millî Görüş ise içeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler, olaylar karşısında haklılığını, tutarlılığını ve isabetliliğini kanıtlayarak yükselen yıldızı parlayan, Türkiye’de, bölgede ve dünyada istikbal vaat eden rakipsiz bir Türkiyeli küresel İslami siyasi görüş ve düşüncedir.

Halen her şeye rağmen oturmuş örgütlü bir tabanı bulunan Saadet Partisi ise hiç tartışmasız Millî Görüş’ün tek temsilcisidir. Bu durumda AKP’nin bölünmesi halinde Millî Görüş kökenli kadroların tek seçenekleri Saadet Partisi çatısı altında birleşip bütünleşmektir.

Esasen Numan Kurtulmuş’u Has Parti’nin kapısına kilit vurulup avenesinin de iltihakı şartıyla AKP yönetimine alma prosedürü gösteriyor ki Saadet Partisi’nin rakibinden kurtarılması amaçlanmıştır. Eğer bu, AKP’yi bir rakibinden kurtarma amaçlı olsaydı, asıl Fatih Erbakan’ı ve el sallayıp bak biz buradayız diye davetkâr edalar takınan Mustafa Kamalak’ı transfer etmeleri gerekirdi.

Numan Kurtulmuş’ a Has Parti’ye kilit astırıp öyle transfer eden, ama Saadet Partisi’ne dönüp de bakmayan Başbakan Erdoğan belli ki Millî Görüş’ün ocağını söndürmek istememektedir. Bu şahsi düşüncesi ve tasarrufu mudur; yoksa kendisine öyle mi talimat verilmiştir; tartışılması anlamsız.

Bu tabloya göre AKP bölünüp içinden birbirinin alternatifi iki parti çıkartılırsa Numan Kurtulmuş’un yine ayazda kaldığının resmidir. Çünkü bu oluşacak her iki partide de lider olamaz.

Bu durumda karanlık odadakiler bizim gördüğümüzü görememiş olamazlar. Bu nedenle, AKP’nin bölünmesi ve Millî Görüş kökenlilerin Saadet Partisi çatısı altında birleşmesi halinde yine Numan Kurtulmuş için ortamı hazırlamalarını Ak Saçlılara bir görev olarak tevdi etmiş olmalılar.

Ancak âcizane tavsiyemiz karanlık oda ve onun bendeleri Ak Saçlılar asla unutmamalıdır ki eğer böyle bir siyasi mühendislik projesi varsa bu millî derin devlete ait bir vizyondur. Bizim bildiğimiz o millî derin devlet Numan Kurtulmuş’a ancak tezgâh kurar, asla yol vermez. Eğer millî derin devlet projesi içinde karanlık oda kendi projesini gerçekleştirecek bir üstün siyasi akla sahipse o başka.

Şimdi gelelim Uyuyan Güzel dediğimiz Millî Görüş camiasına…

Ak Saçlıların vesayetindeki Saadet Partisi kabuk yönetimi çaresizlik içinde kıvranıp yapabildiği tek şey Fatih Erbakan’ı dışlayıp tecrit etmek olduğu halde…

Ve kabuk Genel Başkan Mustafa Kamalak karanlık oda işbirlikçisi Ak Saçlıların gölgesinde artık görünmez, fark edilmez, silik durumda umutsuz vaka olduğu halde…

Fatih Erbakan’a karşı çıkarabilecek kimse bulamadıkları için Ak Saçlılar çareyi yeniden Numan Kurtulmuş’ta görmeye başladıkları halde…

Ey Millî Görüş Camiası… Ey Millî Görüş Gençliği… Ey Saadet Partisi’nin henüz çürümeye yüz tutmamış, vicdani duyarlılığını, dava aşkını ve heyecanını yitirmemiş teşkilatları…

Sizler hala, şu ipliği pazara çıkmış Ak Saçlılar ve bir fiske ile devrilecek olan kof kabuk yönetim karşısında ne diye mütevekkil seyirci kalıyorsunuz? Siz neyi bekliyor; ne güne duruyorsunuz?

Ne gelecekleri olan, ne de halleri hal olan bu mıymıntı, tufeyli, içi geçmiş, çürümüş yönetimden ne bekliyorsunuz? Harabe altında tutulan Millî Görüş hazinesi üzerinde sürgit baykuşlar mı ötecek?

Baksanıza; Allah’a hamdolsun, Fatih Erbakan şu genç yaşına rağmen, bugüne kadar kamuoyuna yansıyan bir yanlış, hata, kusur, ayıp işlemedi! Kaşar Ak Saçlılar ise bir dizi yanlış yaptılar. Oysa senaryolarını Fatih Erbakan’ın yapacağı hatalar üzerine kurmuşlardı. Fatih Erbakan değil; onların üst üste hatalar, yanlışlar yaptıklarını gördük, hala da yapıyorlar…

Çocukları üzerinden Erbakan’ı karalayıp yıpratma ve itibarsızlaştırma planları Allah’a şükür ters tepti. Erbakan ailesine iblisçe kurulan tezgâhların hiçbiri işlemedi. Fatih Erbakan çok kısa sürede duruma vaziyet edip Erbakan ailesini fırsatçıların gözlerinden, kem bakışlarından uzaklaştırdı.

Fatih Erbakan bugüne kadar üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Bunun ötesinde çok şey beklemek ise haksızlık olur. Fatih ortaya çıkıp bu kaşar Ak Saçlılara ve çürümüş kof kabuk yönetime bayrak açamaz, açarsa doğru olmaz.

Şimdi Fatih Erbakan etrafında iç içe geçmiş tuğlalardan örülmüş duvar gibi kenetlenme zamanıdır ki bunda geç kalınmamalıdır. Şu ipliği pazara çıkmış Ak Saçlıların vesayeti altındaki kof kabuk yönetime üfleseniz savrulacak. Üfleyecek takatiniz de mi kalmadı sizin?

Adamlarını gönderiyorlar teşkilat toplantılarında hala Numan Kurtulmuş’u hayırla yâd ediyorlar, özlemle anıyorlar. Karşılarına kimse çıkıp bir çift söz edemiyor? Bu ne haldir böyle Ya Rabbi!

Erbakan’ın Millî Görüş’e sahip çıkmayı şuuruna, basiretine, ferasetine ve heyecanına emanet ettiği gençler neredesiniz?

Unutmayın ki onca teşkilat himayesine, medya desteğine karşın bir avuç gencin yaptığı protesto, Numan Kurtulmuş için sonun başlangıcı olmuştu!

Kimse yanlış anlamasın. Çatal, kaşık, tuzluk fırlatmayı savunuyor değiliz. Zaten Erbakan da onu asla tasvip etmedi. Ama o protesto daha münasip, şık, zarif şekilde yapılabilirdi ve daha da etkili olurdu…

Millî Görüşçü gençlerin Numan Kurtulmuş’u protesto etmeleri yanlış değildi. Ama şeklini, biçimini ve yöntemini doğru yapmadılar. Millî Görüşçüler geçmişten dersler çıkartırken yapılan yanlışları, hataları, ayıpları asla tekrarlamadan; yalnız doğru, uygun, şık ve isabetli olanı yapmaktan imtina etmemelidirler.

Kaldı ki günümüzde Erbakan’ın Allah’ın nimeti dediği teknolojiden yararlanıp internet imkânlarını sonuna kadar kullanmalıyız. İhvan, Tahrir Meydanını sosyal medyayı kullanarak doldurdu!

Şunu da unutmayın ve asla göz ardı etmeyin ki: Sabetayist/Masonik medya -buna sözde İslami medya da dâhildir- karanlık oda işbirlikçisi Ak Saçlılarla onların vesayeti altındaki kabuk yönetim aleyhinde hiçbir olumsuz olayı, gelişmeyi haber yapmamaktadır. Ama eğer siz en ufak bir hataya yol açarsanız bunu aleyhinize sonuna kadar kullanacaklardır. Dikkatli olun ama korkmayın!

Hatırlayın; Numan Kurtulmuş’a delegenin sadece 4’te biri oy verdiği halde hiç kimse demokratik teamül gereği istifa etmesi gerektiğinden söz etmedi. Gelişen olaylardan da salonda bulunmayan Erbakan’ı sorumlu tuttular! Oysa Ak Saçlıların oyunları kendi ayaklarına dolanmıştı. Oyunlarının amacı, Numan Kurtulmuş ile karşı karşıya getirip Erbakan’ı yenilgiye uğratarak bertaraf etmekti.

Fatih Erbakan’ın etrafında kenetlenmek en risksiz olanıdır ama uygun ve şık bir şekilde yapılacak protestolarla kabuk yönetimi zor durumlara düşürüp köşeye sıkıştırmak da çok etkili olabilir. Yani bu olup bitene seyirci kalmak olmaz, herkes ne elinden geliyorsa asil ve zarif şekilde yapmalıdır.

Erbakan’ın sözü ile konuyu noktalayalım: İman varsa çare de var!

>>>O<<<

Sayı: 7371658 defa okundu...
Yazarın Diğer Yazıları» “Dini Bütün” Müslümanlar Adnan Hoca’dan Bir Şey Öğrenemez
» Saadet Partisi Broşürü Şaşırttı
» Millî Gazete Sabetaist Hahamı Haçlı Savaşı Kışkırtıcılığı Yapıyor!
» Millî Gazete Yıkıcı Muhalefette Cumhuriyet İle Yarışıyor
» Millî Gazete’nin Atlatma Haberlerinin Kaynağı Hakan Fidan mı?
» Saadet Partisi Kabuk Yönetimi Neden Mescid-i Aksa Mitingi Yapmaz?
» Saadet Partisi Teşkilatı Bu Kadar Hak Ve Hakikatten Bigâne mi?
» Millî Görüş’ün İçini Boşaltıp İçine Ne Koyacaksınız Bre Gafiller?
» Saadet Partisi Kabuk Yönetimi Millî Görüş Ruhundan Beslenmiyor
» Millî Gazete Erbakan’ı Tanıtıyorum Diye İstismar Ediyor
» Kabuk Yönetim Saadet Partisi’ni İşlevsizleştiriyor
» Millî Gazete İktidarın İyilerini Görmemede Sözcü’den Daha Israrcı
» O. Asiltürk Mustafa Kamalak’ı Günah Keçisi Yapıyor
» Sabetayist Hahamın Attığı Millî Gazete Manşetleri
» Millî Görüş’ü Sahiplenen AKP Saadet Partisi’ni Köşeye Sıkıştırıyor
» 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İlk Sabah Erbakan’ın Kabrindeydi
» Erbakan’ın Etrafındakileri Anlatan Kitap
» AKP Çözülme Sürecine Girdi Saadet Partisi Boş Gözlerle Bakıyor
» Seçim Yapıldı Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı Seçildi Ya Saadet Partisi?
» AKP’nin Sahip Çıkmasına Bozulan Saadet Partisi Erbakan’a Ne Kadar Sahip Çıkıyor?
» Saadet Partisi Hep İki Arada Bir Derede Kaldı Siyaset Zeminini Yitirdi
» Millî Gazete Zeki Ceyhan’ı Kızağa mı Aldı?
» Millî Gazete Yazarı Sabetayist Haham Nasıl İşletiyor?
» Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan; Saadet Partisi’nin Vizyonu Ne?
» Saadet Partisi İstanbul İl Kongresi Kabuk Yönetimin Hal-İ Pür Melali
» Kış Uykusu Yaz Uykusu Saadet Partisi Dört Mevsim Uykuda
» Saadet Partisi Sivil Toplum Kuruluşu Olma Yolunda
» Kendisi Fitnenin Başı Fitneden Yakındı
» O. Asiltürk-Şevket Kazan İkilisi İle Baş Edemeyenlerden Bir Şey Olmaz
» Saadet Partisi Eski Tas Eski Hamam Tellaklar Bile Aynı
» Saadet Partisi Kongresinin En Kaybedeni O. Asiltürk Oldu
» Fatih Erbakan Tamam Sıra Mustafa Kamalak’ta mı?
» Saadet Partisi Kongreye İki Adayla Gidiyor
» Saadet Partisi 4 Mayıs’ta Genel Kongre’ye Gidiyor
» Saadet Partisi AKP’nin Stepnesi Yapılmak İsteniyor
» Mustafa Kamalak’ın Cemaat’e Yakın Durması Yanlış Değildi
» Millî Görüş İhanetin Pençesinden Bir Türlü Kurtulamıyor
» O. Asiltürk Başbakan Erdoğan’la Görüştüğünü Yalanlıyor mu?
» O. Asiltürk Başbakan Erdoğan’la Ne Konuştu?
» Sabetayist Haham Millî Gazete İle Millî Görüş’ten İntikam Alıyor
» Erbakan’ı Hayatta Anlamayanların Anması Ancak Böyle Olur
» Millî Gazete Saadet Partisi’ne Destek Değil Köstek Çabasında!
» Fitne Fesat Kumkuması Genel Başkan Mustafa Kamalak’ı Hedef Aldı
» Mustafa Kamalak Saadet Partisi’ni Doğru Siyasi Rotada Yürütüyor
» Saadet Partisi İçin Atağa Geçme Vaktidir
» Saadet Partisi İçin Cemaat Müstakil Siyasi Rakibi, AKP Potansiyel Tabanı
» Saadet Partisi Yükselişe Geçerken…
» Materyalist Kafa Millî Görüş’ü Saadet Partisi Adına Tescillemiş!
» Saadet Partisi İktidar-Cemaat Kavgasında Yine İki Arada Bir Derede
» AKP’nin Yaprak Dökümünü Saadet Partisi Boş Gözlerle Seyrediyor
» Bütün Hesaplar Saadet Partisi Üzerine; Millî Görüşçüler Uyuyor!
» Saadet Partisi Ve Millî Gazete Erbakan’ı Aklayan MGK Kararını Es Geçti!
» İhanete Duyarlılık En Çok Siyaset İçin Gereklidir
» Recai Kutan’ın Siyasette 40. Yıl Mizanseni
» Millî Gazete’nin Gayri Millî Yayın Çizgisine Sapması
» Saadet Partisi Ve Millî Gazete’den Erbakan Vakfına Küstah Tavır
» Zina Manşetleri Atan Millî Gazete Kızlı-Erkekli Evler Konusunda Sus-Pus!
» Fatih Erbakan Bir Şey Yapacaksa Şu Seçim Süreci İyi Bir İmkân
» O. Asiltürk Vesayetindeki Kabuk Yönetimle Saadet Partisi’ni Bölüyor!
» O. Asiltürk Ve Kabuk Yönetimle Saadet Partisi Nereye Kadar?
» Millî Gazete Ekşi Sözlük’ü Manşetten Hedef Gösterip Popüler Yapıyor!
» Erbakan’ı Yardımsız Bırakan 28 Şubat’ın Provokatörleri Unutulmasın!
» Adnan Oktar Artık 33. Derece Mason Diploması Sahibi!
» Erbakan’ın Açıklanmayan Vasiyeti Konusunda Bir Gelişme Yok!
» ABD Suriye’ye Müdahale Etsin, Zulüm Bitsin Diyen Kim?
» Haçlı Gâvuru Vurunca Kötü; Esat Dinsizi Öldürünce Sorun Yok Mu?
» Saadet Partisi’ni Zor Duruma Sokan Kabuk Yönetim İstifa Etmelidir
» Millî Gazete’nin Haber Yaptığı Erbakan’ın Vasiyeti Neden Açıklanmadı?
» Saadet Partisi Ve Millî Gazete Ergenekon Davası Kararlarına Sessiz!
» Saadet Partisi Yönetimi Sadece Millî Görüş’ü Değil Siyaseti de Bilmiyor
» Millî Gazete Koç’a Yapılan İncelemeden Rahatsız mı; Niye Suskun?
» Saadet Partisi AKP İktidarının Karşısına Değil Önüne Geçmelidir
» Saadet Partisi; Neden Suriye’ye Öyle, Mısır’a Böyle?
» Millî Görüş’ün Önlenemeyen Yükselişine Saadet Partisi Bigâne Kalıyor
» Esat’ı Sahiplenip Mursi’yi Görmeyen Kabuk Yönetim: Fanilan Gözüküyor!
» Millî Gazete Sözcü'nün Dinci Versiyonu mu?
» Millî Görüş Yükselen Değer; Saadet Partisi Yönetimi İse Çapulcularla!
» Saadet Partisi Neden Siyasi Gelişmelerin, Toplumsal Olayların Dışında?
» Türkiye Kritik Dönemden Geçiyor, Siyaset Isınıyor; Ya Saadet Partisi?
» O. Asiltürk’ün Badigartlarıyla Asayiş Berkemal
» Hak İle Batılı Ya da Sapla Samanı Karıştırmak
» Saadet Güneşi Karabulutlar Arkasından Nasıl Sıyrılıp Parlayacak?
» O. Asiltürk-Şevket Kazan İkilisi Sadece Provokasyon Ve Dışlama Bilir
» Medya Saadet Partisine İlişkin Olumsuz Haberlere Kapalı!
» YİK Başkanı O. Asiltürk Zıvanadan Çıkmış
» Erbakan Neden Turgut Özal ve Tayip Erdoğan’ı Destekledi?
» Erbakan’ın 1969’dan Beri Yanında Olan Mehmet Aras’tan Neden Korkulur?
» Erbakan İcraatlarını Siyasi Söyleminden Farklı Mecralarda Yürüttü
» Saadet Partisi Anti Erbakancı, Anti Millî Görüşçü Zihniyet Elinde
» Erbakan Son Zamanlarda Neden Hep Şuur, Şuur, Şuur Dedi?
» O. Asiltürk ve kabuk yönetim teşkilatları tahrip etmeye devam ediyor
» Kabuk Yönetim İstişare Değil; Hile, Entrika Ve Dayatma Yapıyor
» Erbakan'ı tanımadan, anlamadan, yaptıklarını bilmeden anmak!
» Kabuk Yönetim Bir İtaat Sözüdür Tutturmuş; İhanete İtaat Edilmez
» Millî Gazete Sabetayist hahama emanet
» Uyan Ey İstanbul; Atı Alan Kocaelini Geçti!..
» Hak batıl savaşının niteliği kişiler taraf değiştirmekle değişmez
» Vermemiş Mabud Neylesin Oğuzhan Asiltürk
» O. Asiltürk Nihayet Bir YİK Toplantısı Gerçekleştirdi
» Gaziantep Mitinginde Ak Saçlıların Tezgâhı Ve Kabuk Yönetimin Hoyratlığı
» Saadet Partisi Kabuk Yönetimi Fatih Erbakanı Neden Kucakladı?
» Saadet Partisi Kabuk Yönetimi Çıldırıyor mu Ne?
» Oğuzhan Asiltürk Mustafa Kamalak Kapışması Teşkilatları Bölüyor
» Mustafa Tatlı Fatih Erbakan'a Hac Ziyareti Yaptı Saadet'ten Atıldı!
» Saadet Partisi Muhalefete Kuyruk Olacağına İktidara Motor Olsun
» Gerçek Milli Görüşçü Olmak İçin Akıl, Mantık Ve Sağduyu Şart Ama Yetmez
» İnsaf! Saadet Partisi'ni Bırakın AKP'ye Katılın mı Diyoruz?
» Saadet Partisi İktidarı Eleştirirken Nerde Duruyor; Nerden Bakıyor?
» Bayramı İslama Fesat Sokmaya Alet Eden O. Asiltürk Siyonizm Hizmetkârı
» Saadet Partisi Kabuk Yönetimden Nasıl Kurtulur Diye Soranlara
» Mustafa Kamalak'ın Millî Görüş Soslu Siyonist Söylemi
» Baykal'ın Derviş'e Yaptığını Erdoğan Kurtulmuş'a Yapıyor!
» Başbakan Avrupa Birliği'nden Söz Etmedi, Millî Gazete'nin Kanına Dokundu!
» AKP Bölünüyor; Saadet Partisi Kabuk Yönetim Altında Kış Uykusunda
» Gâvurun Ekmeğini Yiyerek Cihad Edenler (!) Renk Vermeye Başladı
» 30 Eylül AKP Kongresinde Saadet Partisi'ne Dönüş Süreci Başlar Ama...
» Mustafa Kamalak'a Göre İktidarın Suriye Politikası Baştan Beri Yanlış!
» Kabuk Yönetimi Yüzünden Küflenip Paslanarak Çürüyen Saadet Partisi
» Saadet Partisi Neden Bu Müflis Kadroya Mahkûm Oldu?
» Saadet Partisi'nin Kadıköy Meydanı'ndaki Hüzün Verici Coşkulu Mitingi
» Tüzük, Cemaat Çatışması, Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Seçimi AKP'yi Bölüyor
» Saadet Partisi İçin Mıntıka Temizliği Yapılıyor
» Numan Kurtulmuş Ve Has Parti Saadet Partisi'nin Yolundan Çekildi
» Oğuzhan Asiltürk Post Kavgası Değil Maddi Miras Kavgası mı Veriyor?
» Millî Görüş'ten Yolunu Ayırmak Neden Bu Kadar Kıymete Biniyor?
» Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni Bloke Etmesi Nereye Kadar?
» Oğuzhan Asiltürk'ün Çağrısına Önce Ak Saçlılar Uysun
» Erbakan Kardeşler Barıştı Bir Oyun Daha Bozuldu; Darısı Diğer Oyunlara
» Saadet Partisi İktidarın Önüne Geçeceğine Muhalefetin Ardına Takılıyor
» AKP'nin Tüzüğü En Çok Saadet Partisi'ne Yarar Ama Nerde O Siyasi Akıl?
» Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi'ni Nereye Götürür?
» Hep Sorulan Soru: Kim Bu El-Azizciler?
» Millî Gazetenin Yüz Kızartıcı Satılmışlık Belgesi Manşeti: ABD Eyaleti Gibi
» Oğuzhan Asiltürk Geçen Sürede Saadet Partisine ne Verdi?
» Millî Görüş'ün Borsası Yükselirken Saadet Partisi Dibe Vuruyor
» Fatih Erbakan'a Göz Açtırmayarak Saadet Partisi Ne Kazanacak?
» Karanlık Oda Bir Sabetayisti Saadet Partisi'nin Başına Geçirmekten Asla Vazgeçmez
» Hak Allahın Emanetidir; Yüceltmek Her Müminin Görevidir
» Medyada Yer Alan Haberler Ve Kafasını Kuma Sokan Millî Görüş Lideri
» Millî Görüş Lideri Denilen Adama Bak!
» Erbakan'ın 140 Kilo Altını
» Hırsızlıkla Suçladı; Sonra Birlikte Ellerini Havaya Kaldırıp Poz Verdi!
» Hak Davanın Temsilcisi Millî Görüş Baykuşlardan Kurtarılmalıdır
» Erbakan Haftası Etkinlikleri Erbakan'a Layık Olmaktan Çok Uzak
» Saadet Partisi İktidar Alternatifi Olamadığı İçin AKP Bölünüyor mu?
» Millî Görüş Partileri Siyasi Mücadelenin Hedefi, Tarafı Olurdu; Saadet Partisi Neden Dışında?
» Millî Görüşçülerin Anlamazdan Gelmesi Nereye Kadar?
» Saadet Partisi'ne Olağanüstü İlginin Nedeni Ya Da Anlamı Nedir?
» Millî Görüş'ten Onca Kopmalara Rağmen Hala Fitne Varsa İzahı Nedir?
» Saadet Partisi'nden Müslüman Katliamcısı Esed'e Anlamlı Destek
» Adnan Oktar Ve A9 Televizyonu Büyük Bir Misyon İfa Ediyor
» Erbakan Sonsuz Aklı, Sınırsız Bilgisi ile Türkiye ve Dünyayı Değiştirdi
» Saadet Partisi İhanetin Vesayetinden Kurtulmadan Bir Yere Varamaz
» Millî Görüşçüler Saadet Partisi'ni Ak Saçlıların İhanetinden Kurtarmalı
» Millî Gazetenin 40. Yılı ve Saadet Partisi İstanbul İl Kongresi
» Millî Görüş Yükselen Değer; Saadet Partisi Niye Bu Halde?
» Millî Görüş Lideri Sıfatını Kullanan Oğuzhan Asiltürk Ne Diyor; Ne Yapıyor; Ne Öneriyor; Hedefi Ne..
» Saadet Partisi Elazığ İl Kongresi Coşkulu Büyük Katılımla Gerçekleşti
» Baharı Başlatan Çiçek Programı Hünkâr Mahfiline Yakıştı
» Numan Kurtulmuş Mustafa Sarıgül İle Parti Kuruyor; Şevket Kazan Neden Hala Saadet Partisi'nde?
» Herkes Maddi Miras Peşinde; Millî Görüş Kimin Umurunda!
» Saadet Partisi'nde Davul Kamalak'ta Tokmak Asiltürk'te
» İktidar Ve Muhalefeti İle Türkiye Millî Görüş Etkisinde
» Dava mı; Lider mi?
» Millî Görüş Hazinesi Üzerinde Oturan Züğürt Parti: Saadet
» Saadet Partisi AKP İktidarından Daha Az Millî Görüşçü Olamaz!
» Millî Görüş'te Sadrettin Karaduman Baharı
» Ne Olacak Bu Saadet Partisinin Hali?
» Saadet Partisi'nde Olup Bitenleri En İyi Aydın Ayaydın Nasıl Biliyor?
» Türkiye ve Dünya Millî Görüş'e Yönelirken Saadet Partisi Nereye?
» Millî Görüşçüler Sadrettin Karadumanı Okuyor mu?
» Saadet Partisi Emin Ellerde İçimiz Rahat
» Saadet Partisi 4. Büyük Kongresi Mükemmel Ve Muhteşem Oldu
» Saadet Partisi Büyük Kongreye Giderken
» Müteahhit Olan Mücahitlerden Çok Olamayanlar Üzüyor
» Başbakan Erdoğan'ın Hizmet Siyaseti Yapıyoruz Sözü Ne Kadar Anlamlı?
» Erbakan, Şevket Kazan-Oğuzhan Asiltürk İkilisini Niye Tasfiye Etmedi?
» "Saadet Partisi Meclis Dışı Muhalefetin Lideri"
» Farkında Olunmayan Millî Görüş Ayrıcalığı
» Oy Kullanılmasa da Olur
» ''İman Varsa Her Şey Var''
» Cezaen Vifaka
» Saadet Partisi Büyüyor; Numan Kurtulmuş Ufaldıkça Ufalıyor
» "Saadet Partisi Bir Genel Başkan Yardımcısının Oyuncağı" mı?
» İslam Ülkelerindeki İsyanlar, Çalkantılar Neden Türkiye'de Yok?
» Millî Görüş Kervanı Saadet Partisi İle Yürüyor
» Millî İttifak Olmadı
» Erbakan Kadar Hiç Kimse Ne Sevildi, Ne İhanete Uğradı
» Millî Görüş'ten Ayrılan Özal Ve Erdoğan Başarılı Oldu; Kurtulmuş Niye Olamadı?
» Erbakan'dan Sonra Hedeflerini Gerçekleştirecek Derin Yapılanma
» Erbakan'ın Mirasını Saadet Partisi'nden İbaret Sanmak Sığlıktır
» ''Hani Erbakan Mehdi İdi; Ne Oldu Şimdi?'' Sorusunu Soranlara...
» Bölge Ülkelerindeki Gelişmeler Ve Örnek Demokrasi
» Millî Görüş Kuruluşları Hep Zayıf Kadroların Elinde Oldu
» Saadet Partisi'nin Dayanılmaz İktidar Potansiyeli
» Başbakan Erdoğan CHP'nin Erimesini Önlemeye Çalışıyor Ama...
» Hz. Mehdi Konusunda Bir Mütalaa
» Erbakan'ın Sağlık Sorunları
» Erbakan Neden Belli Bir Çerçeve Dışında Pek Konuşmaz?
» Ahmet Hakan Her Konuda Başarılı Ama Erbakanı Yazınca Çuvallıyor!
» Erbakan Yine Bastırıyor
» Erbakan Haziran 2011'de Başbakan...
» Saadet Partisi Türkiye'nin Potansiyel En Büyük Partisi
» Derin Güçler Saadet Partisi'ni İktidara Taşıyacak
» Hak-Batıl Mücadelesinde Taraflar Sürekli Kendini Yeniler
» Erbakan'a Yönelik Kampanya Bıçakla Kesilir Gibi Kesildi
» Bu Kez Erbakan'a 'Emanetçi Genel Başkan' Gözü İle Bakılıyor
» Erbakan'ın Dediklerini Yahudi'den Önce Anlamak
» Şevket Kazan'ın İhaneti Bariz; Anlamayanlar Keriz
» Hani Şevket Kazan Köşesine Çekilip Millî Görüş Tarihini Yazacaktı?
» Agnostik Yaklaşımlı Millî Görüşçülere Rağmen Yine Erbakan!
» Tayip'le Gidenler Numan'ın Peşinden Gidenlerden Çok Daha Şerefliydi
» Talut-Calut Vakası Ve Millî Görüşün Zafer Serüveni
» Numan Kurtulmuş İçin Sona Doğru Sayım Başladı
» Erbakan Karşısında Numan Kurtulmuş Hareketsiz ve Çaresiz!
» Erbakan Ve Millî Görüş'ün İçerideki Mücadelesi
» Erbakan Hiç Hata Yapmıyor; Numan Kurtulmuş Yaptığı Hatalarla Köşeye Sıkışıyor!
» Erbakan Daima En Doğrusunu; Numan Kurtulmuş Olabilecek En Yanlışını Yaptı
» Numan Kurtulmuş İstifa Edinceye Kadar Aşınıp Ufalacaktır
» ''Numan Kurtulmuş'un Meşruiyeti Kalmadı''
» Eynel Mefer? (Kaçış Nereye?) -Kıyamet Suresi Ayet:10-
» Yaralı Yılanı Karıncalar Öldürür
» Şevket Kazan Tereciye Tere Satmaya Kalkışıyor
» Allah'a Şükür El-Aziz Artık Yalnız Değil
» El-Azizin Büyük Başarısı: Numan Kurtulmuş Artık Çeyrek Genel Başkan!
» Erbakan Numan Kurtulmuş ile Ne Konuşmuş Olabilir?
» Numan Kurtulmuş: Önceki Büyük Kongrede Ana Muhalefet Olduk; Bununla İse İktidar Olacağız!
» Numan Kurtulmuş PKK Terörünün İsrail İle İlintisinden Tek Kelime Söz Etmiyor!
» Numan Kurtulmuş İktidarın Oluşturduğu Elverişli Yeni Konjonktürü Heba Ediyor
» Numan Kurtulmuş İktidarı İsraile Duyarlı Eleştiriyor
» Erbakan Numan Kurtulmuş'a Umutsuz Vaka Gözüyle Bakıyor
» Kararsız Kasım Numan Kurtulmuş Haziran'da Büyük Kongreye Gideceğini Açıklamıştı Ama Ses Seda Yok!
» Numan Kurtulmuş'tan İktidara Sözde Eleştiri: İsrail'in OECD Üyeliğini Niçin Veto Etmediniz?
» Bu Haziran'da Yapılacağı Açıklanan Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi Nelere Gebe?
» Numan Kurtulmuş Neden Herkesi Kör Âlemi Sersem Yerine Koyuyor?
» Saadet Partisi'nde Oluklar Çift: Birinde Nur Akar; Diğerinde Kir!
» Saadet Partisi Bu Genel Seçime Numan Kurtulmuş İle Gidemez
» Elazığda Şevket Kazanın Yalanlarına Tepki Gösterilemedi
» Numan Kurtulmuş Millî Görüşçülerin Anlayıp Uyanması İçin Daha Ne Yapmalı?
» Baykal Bayram Değil Neden Numan Kurtulmuş'u Öptü?
» Numan Kurtulmuş'un Siyasi Yelpazede Ayak Basacak Yeri Yok!
» Numan Kurtulmuş'un Önümüzdeki Seçim Yenilgisi İçin Şimdiden Kılıf Hazırlanıyor!
» Numan Kurtulmuş Erbakan ve Millî Görüş ile Mücadelede Hız Kesmiyor!
» Numan Kurtulmuşa Göre Millî Görüşün Mazisi 40 Değil 200 Yıl!
» Millî Görüş Türkiyeyi ve Dünyayı Değiştirdi; Numan Kurtulmuş Millî Görüşü Değiştirmeye Kalkışıyor!
» İşte Numan Kurtulmuşun Marifeti: Saadet Partisi %1,7!
» Erbakan Millî Görüş'ten Vazgeçmiyor, Numan Kurtulmuş Başka Arayışta; Peki Ne Olacak?
» Numan Kurtulmuş'tan Saadet Partisi'ne Sivil Darbe
» Numan Kurtulmuş Parıltısız, Mat, Silik Bir Kişilik
» Numan Kurtulmuş Ağızdan Dolma Eski Çakmaklı Tüfek Gibi
» Bizi Aldatan Bizden Değildir (Hz. Muhammed (SAS))
» Abdurrahman Yalçınkaya Bakalım Numan Kurtulmuşu Kurtarabilecek mi?
» Erbakan Numan Kurtulmuşa Zeki Müren Benzetmesi Yaptı
» Numan Kurtulmuş Neden Ankaraya Taşınmıyor?
» Numan Bey; Hazırladığın Açılım Paketlerinden Ne Haber?
» Numan Kurtulmuş Avara Kasnak Gibi
» Millî Görüşten Bihaber Sözde Millî Görüş İnternet Siteleri
» Ergenekon Davası Türkiyeyi Bölmüş Durumda; Numan Kurtulmuş Nerde Duruyor?
» Numan Kurtulmuş Erbakan Ve Millî Görüş Karşıtlığı İle SP'ye Bir Şey Kazandırmaz; Çok Şey Kaybettirir
» Yazıklar Olsun... Yazıklar Olsun... Yazıklar Olsun...
» Millî Görüş Beyannamesi Neden Yayınlanmadı?
» Numan Kurtulmuş'a Karşıtlığımız Düşmanlıktan Değil; Millî Görüşe Verdiğimiz Önem Nedeniyledir
» Millî Görüş Güneşi Parladı; Numan Kurtulmuş Buharlaştı
» Millî Görüşün 40. Yıl Kutlamaları İçin Erbakan Heyecanlı;Numan Kurtulmuş İse Aladağ Kadar Serin...
» El-Azizcilerle Şevket Kazan'ın Erbakan Mücadelesi
» Hiç Bir Başarı İnançsız Olmaz
» Bu Zikzakları Numan Kurtulmuş'u Bitirir
» Vefasızlık, İhanet, Kalleşlik Üzerine Kurulan Siyaset Yürümez Hüsran Getirir
» Millî Görüşün 40. Yıl Kutlamaları ve Numan Kurtulmuş
» Numan Kurtulmuş Millî Görüş Gömleğini Çıkartmıyor; İçini Boşaltıyor!
» Kişiler Fikirleri Değil; Fikirler Kişileri Esir Alır
» Kendine Millî Görüşçü Diyenler; Biraz Beri Gelir misiniz?
» Erbakan ve Milli Görüşe Sırt Dönülürse Numan Bey Ne Vaat Ediyor?
» TV-5 Kapalı, Millî Gazete Hacizli; Numan Kurtulmuş Hala Ötüyor
» Numan Kurtulmuş Bunu da Yaptı; Hala ''Bana Mısın?'' Diyen Yok!
» Numan Kurtulmuşun Erbakanı Diline Doladığı Konular
» Numan Kurtulmuş Pragmatik Değil İdeolojik Davranıyor
» Erbakan Numan Kurtulmuşu Konserve Yaptı
» Numan Kurtulmuş Şaşırtmadı: D-8 Toplantısında da Yoktu
» Saadet Partisinde Totaliter Politbüro Yönetimi
» Mini Seçimde DP, ANAP, DSP Bile Başkanlıklar Kazandı; SP'nin Yok!
» Numan Kurtulmuş Bükemediği Bileği Yine Öptü Ama
» Hayat İman ve Cihaddır Düsturu ve Fetih
» Bay Binde Dört Babası İ. Niyazi Kurtulmuş İle Övünüp Şecaat Arz Ederken
» Numan (İpinden) Kurtulmuş Millî Görüş Üstünde Tepiniyor
» Kurtulmuşun Partneri Arınç mı?
» Numan Kurtulmuş Millî Görüş Gömleğini Çıkartmıyor; Kirletiyor!
» Kendine Gel Numan Efendi!
» Erbakanın Saadet Partisine Katıldığı Törende Numan Efendi Neden Yoktu?
» Numan Kurtulmuş Seçimde Büyük Başarı Kazanmış Millî Görüş Karşıtı İşbirlikçiler Öyle Diyo!
» Numan Efendi Yapamıyorsun; Yol Yakınken Bırak
» Erbakana Yönelik Komplo Hazırlığı Şevki Yılmaz Yine Sahnede
» Fark Var Saadet Var; Lakin Tencerede Sirke Var!
» İçimizdeki İsrailliler Başbakan Erdoğan İle Kanlı-Bıçaklı; Numan Kurtulmuş İle İçli-Dışlı
» Numan Kurtulmuş İlk Mitingini, Tayip Erdoğan 23. Mitingini Yaptı!
» Saadet Partisi, TV-5 Ve Millî Gazete D-8 Haberini Görmezden Geldi!
» Başbakan Erdoğan Meydanlarda; Muhalefet Ortada Yok
» İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Yahudi Asıllı Çıktı!
» Numan Kurtulmuş Saadet Partisini Başbakan Erdoğanın Davos Zaferinin Gölgesinde Bıraktı
» Bir Toplum İçin Başına Sadakatsiz Birinin Geçmesinden Daha Büyük Felaket Olmaz
» Yahudi Cadı Milli Gazete Yazarı...
» Bir Şeyi En İyi Sarrafı Bilir
» SP'de Erbakan karşıtı sinsi kampanyanın amacı
» Numan Kurtulmuş Harun Gibi Gelip Karun Gibi Olmayacakmış
» Saadet Partisi Millî Görüşün Siyasi Organıdır
» Erbakan İstanbul SP bayramlaşma toplantısında neler dedi?
» Numan Kurtulmuş rölantide muhalefet yapıyor
» Millî Gazetede Erbakana savaş açan kırkdöndü fırlamaya bir şey diyen yok mu?
» Saadet Partisi AKP trenini kaçıran yeteneksiz çıkarcılarla olmaz!
» Numan Kurtulmuşun PergelDen Kurtuluşu Yok
» Saadet Partisi Yegane İktidar Alternatifidir
» Saadette Ve Türkiyede Yeni Bir Dönem
» O ki Numan; bunca niye yıpratıldı adam?
» Tecrübe Konuşuyor: Millî Görüşçüler; Bekâroğluna Kulak Verin!
» Saadet Partisi Büyük Kongresine Doğru
Foto Galeri Video Galeri
3.Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu

Ney ile Harput Nağmeleri

İZMİR'DE 2. GÜN

Erbakan'ın Doğumgünü(2011)

Tüm Galeriler
ELAZIG
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
Haber Arşivi  |   Künye  |   İletişim  |   Giriş sayfam yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle  |   Sitene ekle  |  
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
Tüm hakları sakldır
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz