Sevgi Allahın insanlara verdiği nurdur-2

Harun Yahya

30.01.2013İnsanın Nefsini Arındırmasının Önemi

 

İnsanı yaratan Allah, ona, Kendi ruhundan üfürdüğünü (Secde Suresi, 9) ve insanın yeryüzünde Kendisi'nin halifesi olduğunu (Enam Suresi, 165) bildirir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri, onun nefsi ve vicdanı ile birlikte yaratılmış olmasıdır. Her insanda kendisine kötülüğü emreden bir nefis ve kötülükten nasıl sakınacağını ilham eden bir vicdan vardır. İnsan vicdanının ilham ettiği sevgi, fedakarlık, merhamet, tevazu, şefkat, doğruluk, dürüstlük, sadakat, nezaket ve yardımseverlik gibi güzel özelliklerinin yanı sıra, nefsinden gelen yıkıcı ve olumsuz özelliklere de sahiptir. Ancak inançlı bir insan vicdanı sayesinde doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilir ve her zaman güzel ahlakı tercih eder. Allah'a olan güçlü imanı ve korkusu, ahiretin varlığına olan inancı, sonsuz cehennem azabından duyduğu şiddetli korku ve cennet hayatına duyduğu özlem onu nefsinin azgınlıklarından uzak tutar. İnsanlara karşı güzellikle davranır, her zaman affedici olur, kötülüğe karşı iyilikle cevap verir, ihtiyaç içinde olanın hemen yardımına koşar, merhametlidir, sevgi doludur, şefkatlidir ve anlayışlıdır.

 

Toplumlardaki Sevgi Eksikliği Büyük Bir Beladır

 

Toplumun mevcut kuralları insanları suçtan ve kötü ahlaktan ancak bir noktaya kadar alıkoyabilir. Devlet kamuya açık yerleri, sokakları ve merkezi bölgeleri güvenlik birimleri sayesinde kısmen koruyabilir, toplumun düzenini sağlayabilir, güçlü bir adalet sistemi sayesinde suç oranını düşürme konusunda gereken önlemleri alabilir. Ancak her insanın yirmi dört saat kontrol edilmesi mümkün olmadığına göre, belli bir yerden sonra insanın vicdanı devreye girmelidir. Vicdanını dinlemeyen insan, yalnızken ya da kendisi gibi düşünen kimselerle birlikteyken kolaylıkla suç işleyebilir. Bu durumda gerektiğinde yalana başvuran, haksız kazanç sağlamaktan çekinmeyen, mazlumu ezmekten hiçbir rahatsızlık duymayan bireylerden oluşan bir toplum modeli ortaya çıkar. Allah korkusunun olmadığı, manevi değerlerin yitirildiği bir toplumda fiziksel tedbirlerin ve uygulamaların netice vermeyeceği açıktır. Oysa din ahlakı, insana, yalnız başına da olsa, yaptığı kötülük nedeniyle hiç kimse onu cezalandırmayacak olsa da, kötülükten sakınmasını emreder. Yaptığı her hareketten, aldığı her karardan, söylediği her sözden dolayı Allah Katında hesaba çekileceğini ve sonsuz ahiret hayatında bu yaptıklarına göre karşılık bulacağını bilen bir insanın kötülükten şiddetle sakınacağı açıktır.

 

İnsanların kendi rızalarıyla kötülükten sakınmayı öğrendikleri bir toplumda, terör örgütlerinin ve sevgisiz insanların oluşturduğu şiddetin yaşam sahası bulması mümkün olmaz. Çünkü din ahlakının hakim olduğu bir toplumda, şiddet yanlısı insanların ortaya çıkmasına neden olan sorunlar da doğal olarak yok olur. Toplumun geneli dürüstlük, fedakarlık, sevgi, şefkat, adalet gibi yüksek erdemlere sahipse bu toplumda fakirlik, gelir eşitsizliği, adaletsizlik, haksızlık, mazlumun ezilmesi, özgürlüklerin kısıtlanması gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaz. Tam tersine ihtiyaç içinde olanların ihtiyaçlarının giderildiği, zengin olanın fakir olanı kolladığı, güçlü olanın zayıf olanı koruduğu, sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal imkanlardan herkesin en iyi şekilde faydalandığı, farklı etnik kökenler, dinler ve kültürler arasında anlayışın hakim olduğu bir toplum düzeni olur. İşte bu nedenledir ki, sevgi ve sevginin getirdiği güzel ahlak, pek çok toplumsal sorunun çözümünün anahtarıdır. Bu ahlakın kaynağı da, Allah'ın insanlara bir rehber olarak gönderdiği Kuran'dır.

 

Gerçek Sevgi Kuran Ahlakı ile Birlikte Yaşanır

 

Allah'a gönülden bağlanan ve Allah'ı çok seven bir insan, O'nun yarattığı tüm güzelliklere karşı kalbinde bir sevgi hisseder; bir çiçek, kelebek, kuş, kedi ya da güzel bir manzara böyle bir kişinin içinde büyük bir heyecan uyandırır. Aynı şekilde güzel huylu, güzel yüzlü bir insan da kalpte samimi bir hayranlık oluşturur. Çünkü insanın tüm bu gördükleri Allah'ın tecellileridir. Allah'a duyulan coşkulu sevgi, O'nun sonsuz güzelliğinin, sanatının, aklının ve gücünün tecelli ettiği herşeye karşı insan ruhunda doğal bir sevgi ve muhabbet meydana getirir. Bu nedenle Allah'a gönülden bağlanan insanlar, gerçek sevgiyi yaşayabilen yegane kişilerdir.

 

Kuran gerçek sevginin temelini oluşturur. Çünkü bir insanı ahlakıyla, kişiliğiyle ve sahip olduğu tüm özellikleriyle derin bir sevgiyle sevmek, ancak kişinin Kuran'a uymasıyla mümkün olabilir. Çünkü Kuran'a uyan bir insan, Allah'ın beğendiği ahlakı yaşamakla, pek çok sevilecek güzel özellik kazanmış olur. Allah'ın "... Sürekli olan salih davranışlar, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlı, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır." (Meryem Suresi, 76) hükmünü bilerek tüm bu güzel ahlak özelliklerinde bir ömür boyunca sabır ve kararlılık gösterir; vefa, sadakat, saygı, sevgi, alçakgönüllülük, fedakarlık, dürüstlük, hoşgörü, bağışlayıcılık, merhamet, yumuşak huyluluk, cesaret, kararlılık gibi özellikler ancak Allah korkusunun ve Kuran ahlakının yaşanmasıyla süreklilik kazanabilir. Bu süreklilik, müminin sevgide de bir ömür boyunca sabır ve kararlılık göstermesini sağlar. Sevginin temeli iman, Allah korkusu ve Kuran ahlakına dayandığı ve Allah rızası için sevdiği için müminin sevgisi çok güçlü ve derindir. İman edenlerle yaşadığı dostluğun, ahirette sonsuza dek süreceğini bilmesi de sevgiyi güçlü ve daimi kılan bir başka nedendir.

 

Kuran'a uyan bir insanın yaşadığı bu üstün ahlak onu hem Allah Katında hem de müminlerin gözünde çok değerli bir varlık haline getirir. Kuran'a uyan, takva sahibi bir mümin herşeyden önce Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanacağını umar. Allah sevdiği kulunu, diğer müminlere de sevdirir, ona Kendi Katından bir nur, güzellik verir ve insanların kalplerinin ısınmasını sağlayacak özellikler kazandırır. Kuran’da Allah’ın sevgiyi müminlere bir nimet olarak verdiği şöyle haber verilmektedir:

 

“İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır. (Meryem Suresi, 96)
Sayı: 744

 


804 defa okundu...
Yazarın Diğer Yazıları» Allah Sevgisi ve Allah Korkusu Birlikte Olmalıdır
» Bir avuç toprak...
» Zorluk değil, rahmet
» "Bilinçsiz" 15 Yıl
» Hidayeti veren Allah'tır
» Sorunlarını Bahane Ederek Fedakârlıktan Kaçanlar
» Allah'ın mucizesi: Vücudumuzun savunma sisteminin dayanıklılığı
» İman çocuğun kalbine yerleştirilirse hem dünyası hem de sonsuz ahireti kurtulur...
» Yoksulluğun çözümü sevgide gizlidir
» Müminin kalbindeki sevginin, aşkın ve aklın temelinde Allah korkusu var...
» Kuran-ı Kerim, Rabbimiz'in İnsanlara Rahmetinin Bir Tecellisidir
» Mümin imanı ölçüsünde kendisini saran nimetlerden zevk alır...
» Dünyada bir yolcu gibi olmak
» Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla dolup taşmıyor mu?
» Sonsuzluğu Düşünmek
» Öfke güzellikleri görmeyi ve güzel yaşamayı engeller
» İsraf etmemek neden önemlidir?
» Namazın müminlerin ruhuna yaydığı bereket...
» Zor Anların Müslümanı-2
» Zor Anların Müslümanı
» Alay etmenin kaynağı kibirdir
» Din kalpteki aşkla ve şevkle yaşanır
» Kuran'da Herşey Açıklanmıştır
» Yolda Giderken…
» Yüce Allah'ın Şafi İsminin Tecellisi: Ağrı Kesiciler
» Popüler yalnızlık
» Müslümanların zengin, güçlü ve gösterişli olmaları İslam'ın genel mantığıyla çelişir mi?
» Kâinatı Tesadüfler Değil, Allah Yaratmıştır
» İnkârcıların alaylarına sabretmek, müminler için şereftir
» Müslümanlar Gösterişli Bir Yaşam Sürer mi?
» Kamil İman Sahibinin Dünya Hayatına Bakışı Açısı
» Hastalıklar Dünyanın İmtihanıdır
» Tevbe Etmek Berekettir, Kalbe Ferahlık Verir
» Müslümanlar Arasındaki Güçlü Bağlılığın Sırrı: Sevgi ve Tevazu
» İnsan Allah'a Kulluk Etmek için Yaratıldı
» Ahlaksızlığın Telkini
» Kuran ‘Furkan'dır; Doğruyu Yanlıştan Ayırır
» Allah rızasının en çoğunu aramak-2
» Allah rızasının en çoğunu aramak
» Kendini kandıranları bekleyen son
» İman Ettiklerini Söyledikleri Halde Mutsuz Olan İnsanlar da Vardır-2
» İman Ettiklerini Söyledikleri Halde Mutsuz Olan İnsanlar da Vardır
» Örnek Kuran Nesli Oluşturmanın Önemi
» Bağnazlar öğretilerini nesilden nesile aktarırlar
» Birlik Olma İle İlgili Ayetler
» Müslüman Dünyasının Huzura Kavuşmasının Tek Çözümü: Kuran Müslümanlığı-2
» Müslüman Dünyasının Huzura Kavuşmasının Tek Çözümü: Kuran Müslümanlığı-1
» Sonsuz Mutluluk Mekânı: Cennet-2
» Sonsuz Mutluluk Mekânı: Cennet
» Sevgisiz İnsanlar Hata Yapanlara Acımasız Davranırlar
» Kuran Akıllı Olmanın Kılavuzudur
» Müslümanın Dikkat Ve Şuurunun Açık Olmasına Yardımcı Olacak Gerçekler-2
» Müslümanın Dikkat Ve Şuurunun Açık Olmasına Yardımcı Olacak Gerçekler-1
» Şeytanın Müslümanın Üstündeki Oyunları-2
» Şeytanın Müslümanın Üstündeki Oyunları-1
» Salih Amellerde Bulunanlara Güzel Bir Karşılık ve Üstün Bir Ecir Vardır-2
» Salih Amellerde Bulunanlara Güzel Bir Karşılık ve Üstün Bir Ecir Vardır-1
» En Yakın Ve Gerçek Dost: Allah
» Allah, Tüm Evrenin Tek Hakimi, Sonsuz Güç Sahibidir-2
» Allah’a Tevekkül Etmenin ve Teslim Olmanın Kolaylığı
» Müslümanlar Halimdir, Yumuşak Davranandır
» Müminler Tahirdir-2
» Müminler Tahirdir
» Kader Anlayışındaki Çarpıklık
» "Nasıl olsa Allah beni affeder" diyerek kendilerini kandıranlar
» Herşeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu unutmamak-2
» Herşeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu unutmamak
» Allah’ın Dünyada Yarattığı Güzellikleri Görebilmek Derin İman Gerektirir
» Adamlık Dininde "İş" Psikolojisi-3
» Adamlık Dininde "İş" Psikolojisi
» Adamlık Dininde "İş" Psikolojisi
» Sadakatin Önemi
» İslam Dinine Mal Edilmeye Çalışılan Hurafelerin Kuran’da Asla Yeri Yoktur
» Allah Kaderi En Güzel Şekliyle Yaratır
» Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allahtandır
» Samimiyet İrade ve Kararlılık Gerektirir
» Samimiyet İrade Ve Kararlılık Gerektirir
» Kullanılmayan Vicdan Sorumluluktur-2
» Kullanılmayan Vicdan Sorumluluktur
» Barış ve Sevgi İslam’ın Özünde Vardır
» Müslüman Herkese Tebliğ Yapmakla Yükümlüdür-3
» Müslüman Herkese Tebliğ Yapmakla Yükümlüdür-2
» Müslüman Herkese Tebliğ Yapmakla Yükümlüdür
» Allah, düşünmemiz için hayatın her anında Sanatını tecelli ettirir
» Allah’ı Anmak En Büyük İbadettir-2
» Allah'ı Anmak En Büyük İbadettir
» İmanın Önündeki Engeller
» İmanın Önündeki Engeller
» Tevbe etmek berekettir, kalbe ferahlık verir
» Tevbe etmek berekettir, kalbe ferahlık verir
» Müminlerin Birbirini Sevmesi Farzdır
» İslam Ahlakını Yaşayan Toplum, İnsanlara Şefkat ve Merhamet Etme Temeli Üzerine Kuruludur
» Dünyevi Zevklerin Bittiği An: Ölüm
» Sevgi Allah'ın insanlara verdiği nurdur-3
» Sevgi Allahın insanlara verdiği nurdur
» Şüpheciliğin Hakim Olmasının Nedeni İman Eksikliğidir
» Gizli Bir Tehlike: "Benlik" Duygusu-2
» Gizli Bir Tehlike: "BENLİK" Duygusu
» İman Zafiyeti Güzellik ve Estetikten Zevk Almayı Engeller
» Akıl Doğru Düşünmeyi Sağlar
» Şeytan dikkat dağınıklığı ve mutsuzlukla insanları Allahtan uzaklaştırmaya çalışır-2
» Şeytan dikkat dağınıklığı ve mutsuzlukla insanları Allahtan uzaklaştırmaya çalışır
» Yobazlık Tehlikesi; Yobazların yanlış din anlayışı ve bunun verdiği zararlar
» Yobazlık Tehlikesi; Yobazların yanlış din anlayışı ve bunun verdiği zararlar
» İnsanın Nefsini Terbiye Etmesi Çok Kolaydır
» İnsanın Nefsini Terbiye Etmesi Çok Kolaydır
» İlgi çekme
» İnsanın nefsini kınaması aklın açılmasına vesile olur
» Müslüman Bütün Kalbiyle Allaha Teslim Olur
» Müslüman Bütün Kalbiyle Allah'a Teslim Olur
» Huzurlu Yaşamayı Engelleyen İki Hastalık; ÖFKE VE KİN-2
» Huzurlu Yaşamayı Engelleyen İki Hastalık; ÖFKE VE KİN
» Zamanı İyi Değerlendirme Sanatı
» Boş Düşüncelerle Kaybedilen Vakitlerin Geri Kazanılamayacağı Unutulmamalıdır
» Zamanı İyi Değerlendirme Sanatı
» Allah'ı Sevmeyen Bir Topluma Allah Mutluluk Vermez -2
» Allah'ı Sevmeyen Bir Topluma Allah Mutluluk Vermez
» Ahirette Tarihteki Tüm Olayları, Nesli Tükenmiş Canlıları Allah'ın İzniyle Görebiliriz
» Müminler cennette Rabbimiz'in cemalinin tecellisini göreceklerdir-2
» Müminler cennette Rabbimiz'ın cemalinin tecellisini göreceklerdir
» Sonsuz Azap Yurdu Cehennemi Düşünmekten Kaçınmak İnsana Fayda Sağlar mı?
» Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek konuşmak
» İslam dininin kolaylık dini olması Allah'ın bir rahmetidir
» İslam dininin kolaylık dini olması Allah'ın bir rahmetidir
» İhlaslı olmak mümine güç verir
» Ölene Dek Sabır
» Allah'ı Anmada Gevşeklik Göstermemek
» Yobazların zihniyetinin aksine Kuran ruhunda, kadın çok değerlidir
» Yobazların zihniyetinin aksine Kuran ruhunda, kadın çok değerlidir
» Ahir zamanda yaşanan en büyük eksiklik iman zafiyetidir
» Peygamberimiz (sav) yanındakilere daima şefkatle davranmıştır
» Yaşanan Hiçbir An Allah Katında Kaybolmaz
» Yüce Rabbimiz aciz ve yoksulların korunup kollanmasını emretmiştir
» İslam ahlakı kadını yüceltir 2
» İslam ahlakı kadını yüceltir
» İslam ahlakı kadını yüceltir
» Yaşanan Hiçbir An Allah Katında Kaybolmaz
» Haman kelimesi
» İnsanlardaki gaflet perdesinin kalkması için telkin çok önemlidir
» Cahiliyenin hırsı: Dünyada sonsuza kadar yaşama isteği
» Müslüman kıyafetine, düşüncesine, inancına göre ayırım yapmadan herkese tebliğ yapmakla sorumludur
» Sabrın ne olduğunu detaylı olarak hiç düşünmüş müydünüz?
» İmanın kalbe yerleşmesi
» Sakın vicdanınızın sesini anlamazlıktan gelmeyin
» İmtihanın olmadığı bir dünyada ne olur?
» Kardeşlik ve beraberlik
» Her olayda hayır görmek
» Gelecek korkusu
» Ahiretteki pişmanlık
» Doğru yolu bulmanın sırları
» Hataları düzeltirken unutulmaması gerekenler...
» İstediğiniz bir şeye ulaşmak için, elinizden gelenin en fazlasını yapıyor musunuz?
» İnkârcıların Allah'a karşı mücadele için çaba harcamaları Allah'ın yarattığı bir mucizedir
» ''Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazandığı dolayısıyladır'' (Şura Suresi, 30)
» Allah inancının sağlık üzerindeki olumlu etkisi
» Kararlı dua, kaderin anahtarıdır
» Allah her zorlukla beraber bir kolaylık kılar
» Şeytanın enaniyeti mi? Müminlerin tevazusu mu?
» Dinsizliğin Ekonomisi
» Gerçek Yaşam Bu Dünyadaki Değildir
» Kuran Ahlakını Yaşamak Çok Kolaydır
» ''Nasıl olsa telafi ederim'' diye düşünüp yanlış bir cesaret göstermemek...
» Demokrasi Allahın Emrettiği Ahlak Anlayışının Yaşanmasıyla Olur
» Demokrasinin gerçek kaynağı Allah'ın elçileri olan Peygamberlerdir
» Allah tüm evreni ve içindeki sistemleri aynı anda kontrolü altında tutar
» Allah tüm evreni ve içindeki sistemleri AYNI ANDA kontrolü altında tutar
» Müminler nelere dua ederler?
» Allah'tan bir nimet isterken, o nimetleri takdir edebilecek bir ahlakı da Allah'tan istemek gerekir
» Mümin içinden gelen her hisse teslim olmaz...
» Yaşadığımız her saniye Allah'tan bir nimettir
» Allahla derin bir bağlantının kurulması
» Kuran'a Uymak İnsanlar Üzerindeki Yükleri Kaldırır
» Nefsin geçersiz bir bahanesi kalp temizliği
» Doğru yolu bulmanın sırları
» Samimiyet, kalpten Allah'a iman ve bağlılık demektir
» İslam ahlakında ailenin yeri
» ''Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazandığı dolayısıyladır''
» Mümin içinden gelen her hisse teslim olmaz...
» Malı Yığıp Biriktirenler Neler Kaybeder?
» Bereketi engelleyen büyük yanılgı: Mal biriktirme tutkusu
» Şeytan insanın en tehlikeli düşmanıdır
» Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
» Hz. Musa (a.s.) gibi iman etmek...
» Samimi iman edenler hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler
» Kuran Ayetleri Allah Korkularını Ve İmanlarını Arttırır
» Samimi Müminler Daima Allah'ı Anarlar, Allah Anıldığında Kalpleri Ürperir
» Samimi iman edenler hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler-2
» Samimi iman edenler hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler
» Ahiret kazancı daha hayırlıdır
» Allah'ın sizin için yarattığı sürpriz güzellikleri fark edebiliyor musunuz?...
» Bütün sıkıntıların kesin çözümü...
» Allah'ın nimetini artırdığı vakitler
» Daha samimi ve daha çok inanarak dua etmek...
» İnsan isterse, -Allah'ın izniyle- ruh gücünü alabildiğine artırabilir...
» Allah kalplerinde hastalık olanları Kuran'da bizlere tanıtmaktadır-III
» Allah Kalplerinde hastalık olanları Kuran'da bizlere tanıtmaktadır -II-
» Allah kalplerinde hastalık olanları Kuran'da bizlere tanıtmaktadır
» Müslüman'ın tevekkülünü hiçbir şey etkileyemez
» Her işte Allah'ın rızasının en fazlasına ve en aciliyetli olana yönelmelidir
» En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
» Kofluktan kaçınmak...
» 'Gerçekten ve çok istemek' ile '-olursa iyi olur- tarzında istemek' farklıdır. İnsan gerçekten ister
» Nefsi Eğitmek...
» Müminlerin Allah'a Derin Saygıları
» Allah insanın içindekini insanlara mutlaka hissettirir
» Konuşulan konuları uzatma alışkanlığından kurtulmak, insan için büyük bir zaman kazancıdır...
» 'Hami' karakterinde insan olmak...
» 'Söylenmek' çirkin bir cahiliye alışkanlığıdır
» Enaniyet tehlikesine karşı dikkatli olmak...
» Münafıkların müminlere haset etmeleri
» Deccaliyet hakkı batıl, batılı hak göstererek insanları kandırır
» Ahir Zaman'da Din Alimlerinin Hz.Mehdi(AS)'a Düşmanca Tavrı
» Şeytanın emri düşünmeyin!
» Miraç Mucizesi
» Peygamber Efendimiz (sav)'in verdiği haberlerden biri daha tahakkuk etti
» Kuran'a göre Müslümanların mülk sahibi olmaları, bolluk ve bereket içinde güzel bir hayat yaşamaları
» Kuran'a göre Müslümanların mülk sahibi olmaları...
» İnkârcılara en büyük cezalardan biri, dünyada da ahirette de hor ve aşağılık kılınmalarıdır
» Müslümanlar, başarıya ulaşmak için Allah'ın takdir ettiği vakte kadar beklemekle yükümlüdürler
» Din hayatın gerçek amacını açıklar
» Kuran'a Göre Müslümanların Birlik Olmaları Farzdır
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır-7
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır -6
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır -5
» Allah herşeyi An An Yaratmaktadır-4
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır -3
» Allah herşeyi an an yaratmaktadır-2
» Allah herşeyi an an yaratmaktadır
» Allah'ın Kuran'da Bildirdiği Konuşma Üslubu'
» Allah'ın Kuran'da Bildirdiği 'Konuşma Üslubu'
» Allah'ın varlığı apaçık bir gerçektir
» Kuran'da yalnızca müminlere yönelik sırlar gizlenmiştir
» Pişman Olmadan Önce
» Tüm Canlılığın Yaratıcısı Yüce Allah'tır-2
» Tüm Canlılığın Yaratıcısı Yüce Allah'tır-1
» Allah her yerdedir
» Enaniyeti Terk Etmek
» Enaniyetin Neler Kaybettirdiğini Fark Etmek
» Enaniyeti Terk Etmek
» İnce Düşünceli Olmak
» Allah rızasının en çoğunu aramak-3
» Allah Rızasının En Çoğunu Aramak-2
» Allah rızasının en çoğunu aramak
» Sadakatin Anahtarı: Allah Sevgisi ve Allah Korkusu
» Şeytanın insanlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktur
» Kuş gribi ve domuz gribi ahir zaman alametlerindendir
» İnananlara Düşen Sorumluluk
» İnananlara Düşen Sorumluluk
» Hz. Mehdi (A.S.)'ın 30 Kişilik Bir Çalışma Grubu Olacaktır
» Hz. İsa (A.S.) Ve Hz. Mehdi (A.S.) Devrinde Tek Bir Damla Kan Dökülmeyecek-3
» Hz. İsa (A.S.) Ve Hz. Mehdi (A.S.) Devrinde Tek Bir Damla Kan Dökülmeyecek-2
» Hz. İsa (A.S.) Ve Hz. Mehdi (A.S.) Devrinde Tek Bir Damla Kan Dökülmeyecek
» Toplum ve aile baskısı müslümanların karşılaşabilecekleri zorluklar arasındadır
» Duyarsızlık Hastalığı
» Müminler İçin Kıyasın Önemi
» Allahın Kuranda Övdüğü Örnek Müslüman Karakterine Nasıl Sahip Olunur?
» Vicdanın Sesini Dinlemek
» Allah, şükredenlerin nimetlerini artırır
» Kuran'da Her Türlü Bilgi Vardır-3
» Kuran'da Her Türlü Bilgi Vardır-2
» Kuran'da Her Türlü Bilgi Vardır
» Kuran'a göre alaycılık haramdır
» Resulullah'ın (SAV) Dilinden Cennet-3
» Resulullah'ın (SAV) Dilinden Cennet
» Resulullah'ın (SAV) Dilinden Cennet
» Allah'ın İnananlara Vaadi ve Yardımı
» Allah'ın İnananlara Vaadi ve Yardımı
» Kuran'da Müslümanların Duaları
» Allah Rızası İçin Ciddi Bir Çaba
» Sonsuz Kayba Sürükleyen Bir Yanılgı 'İleride Yaparım Mantığı'
» Sonsuz Kayba Sürükleyen Bir Yanılgı 'İLERİDE YAPARIM MANTIĞI'
» Domuz gribi, Allah'ın domuz etini haram kılmasının hikmetlerinden biridir
» Domuz gribi, Allah'ın domuz etini haram kılmasının hikmetlerinden biridir
» İslam ahlakında ailenin yeri
» Kalplerin Allahın zikri ile mutmain olması
» Allah inancının sağlık üzerindeki olumlu etkisi
» Stresin ruhta ve bedende yarattığı tahribat
» Kuran ahlakını yaşamanın sonucu: Huzur ve mutluluk
» İmanın kalbe yerleşmesi
» İyi ve kötünün yaratılmasındaki sır
» Müslümanın Önemli Bir Vasfı: Merhametli Olmak
» Gelecek Korkusu
» Gaflette Olanların Özellikleri
» İyi ve kötünün yaratılmasındaki sır
» Cahiliye Toplumunu Terk Etmek
Foto Galeri Video Galeri
3.Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu

Ney ile Harput Nağmeleri

İZMİR'DE 2. GÜN

Erbakan'ın Doğumgünü(2011)

Tüm Galeriler
ELAZIG
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
Haber Arşivi  |   Künye  |   İletişim  |   Giriş sayfam yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle  |   Sitene ekle  |  
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
Tüm hakları sakldır
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz