Zamanı İyi Değerlendirme Sanatı

Harun Yahya

05.09.2012
Boş Konuşarak Kaybedilen Vakitler…

İsraf edilen zamanların önemli bir bölümü boş konuşmalarla geçmektedir. Dedikodu yapmak, insanlarla alay etmek, saatlerce yemek tarifleri, moda konularında ya da televizyon dizileri hakkında konuşmak, kişilerin anılarını durmaksızın anlatmaları, tüm akşamı futbol sohbetlerine ayırabilmeleri ya da politika ve dünya siyaseti hakkında -kendileri hiçbir girişimde bulunmamalarına rağmen- yorumlar yaparak düşüncelerinin doğruluğunu savunmaları, kibirleri dolayısıyla haksız olduklarını kabul etmeyerek bir konu hakkında saatlerce tartışmaları bu boş konuşmalara verilebilecek örneklerden yalnızca birkaçıdır. Örneğin dedikodu ve alaycılık gibi kötü ahlak özellikleri, Allah tarafından yasaklanmış davranışlar olmasının yanı sıra kişilerin vakitlerini de boş ve yararsız konuşmalarla geçirmelerine, ahiret hayatlarını unutmalarına neden olmaktadır.

Yüce Allah’ın “…Allah’ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür…” (Ankebut Suresi, 45) ayetiyle bildirdiği üzere, insanın ahireti için yapacağı en hayırlı konuşma Allah’ı anmasıdır. Allah’ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak amacı dışında yapılan tüm konuşmalar, hikmetsiz ve boş konuşmalar olacak ve dolayısıyla kişilerin zamanı israf etmelerine neden olacaktır. Müminlerin boş konuşulan bir ortam olduğunda gösterdikleri tavır Kuran’da şöyle haber verilmiştir:

“‘Boş ve yararsız olan sözü’ işittikleri zaman ondan yüz çevirirler…” (Kasas Suresi, 55)

Yararsız Uğraşılarla Kaybedilen Vakitler

Çoğu insanı yanıltan bir diğer nokta, “nasıl olsa daha gencim, ibadet etmek için daha çok vaktim var” şeklinde düşünerek, hem ibadetlerini hem de ecir kazanabilecekleri her türlü güzel davranışı ertelemeleridir. Bu kişiler, ölümü kendilerinden uzak gördükleri için, gün boyu boş ve amaçsız işlerle uğraşmakta bir sakınca görmezler.

Günümüzde birçok kişinin internette amaçsızca saatlerce dolaşmaları, ev işlerine ve spor yapmaya gereğinden fazla zaman harcamaları, vücudun günlük ihtiyacı olan 7-8 saatten çok daha fazla uyumaları, dergi ve gazetelerdeki aynı haberleri tekrar tekrar okumaya ve hiçbir sınırlama koymaksızın televizyon izlemeye saatler harcamaları, alışveriş sırasında adeta kendilerinden geçerek şuursuzca zaman kaybetmeleri bunlara örnek olarak verilebilir.

Dinlenme veya Tatil Yapma Mantığıyla Kaybedilen Zamanlar

Önemli bir zaman israfı da, kimilerinin tatile çıkmayı ya da hafta sonlarını hiçbir şey yapmamak ve düşünmemek olarak yorumlamaları ve buna göre hareket etmeleridir. Oysa tatil için gidilen mekanlarda da hayırlı faaliyetlerde bulunmak, buralarda görülen Yüce Allah’ın yaratma sanatının delilleri hakkında düşünmek ya da hafta sonlarındaki zamanı hayra yönelik işlerle değerlendirmek, ahiret için çok daha faydalı davranışlar olacaktır. Hüküm ve hikmet sahibi Allah, tek amaçları dünya hayatından sonuna kadar yararlanmak olan kişilerin durumunu Kuran’da şöyle bildirmektedir:

“O inkâr edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler. Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İleride bileceklerdir.” (Hicr Suresi, 2-3)

Boş ve Yararsız Şeylerden Yüz Çevirmek

Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek, insanın sadece Allah’ın rızasını kazanacağı davranışlarda bulunmasıyla mümkün olur. Mümin dünyada kendisine verilen süreyi çok iyi değerlendirmesi gerektiğini bilir. Çünkü bu dünyada yaptığı işler sonucunda, ahirette sonsuza kadar yaşayacağı yer belirlenecektir. Bu nedenle, her yaptığı işle ahirete yönelik bir hayır kazanmaya çalışır. Elbette her insan gibi konuşur, güzel vakit geçirir, yemek yer, güler, düşünür ve çalışır. Fakat bunları yaparken aklında hep din ahlakına ve insanlara menfaat sağlayacak hayırlı düşünceler vardır. Kuran’da müminlerin bu üstün ahlakı şöyle bildirilmiştir:

“Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir.” (Furkan Suresi, 72)

Nasıl “Zaman Mühendisi”Olunur?

“Zaman mühendisi”, üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir tanımlamadır. Zaman mühendisi olabilmek için, öncelikle samimi olarak bu konuda karar almak en önemli adımdır. Kişinin o an içinde bulunduğu bu gaflet halinden kurtulabilmek için çaba göstermesi gerekir. Nitekim Yüce Rabbimiz, Kuran’da, duaları kabul edeceğini bildirmiştir:

“Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.” (Bakara Suresi, 186)

Vaktinin boşa geçtiğini fark eden bir kişi; dua edebilir, Kuran okuyup ayetler hakkında tefekkür edebilir. Konuşmalarda boş söze dalmaktan kaçınıp sözün en güzeli ve özlüsü seçilerek hikmetli konuşmaya gayret edilebilir. Kişinin ahiretine fayda sağlamayacak her türlü alışkanlıktan vazgeçilebilir. Eğer yapılan bir işte vakit kaybediliyorsa, bu işin pratik yollarını bulmaya çalışarak o konuda daha az zaman harcanabilir. Aradaki zaman farkında ise daha fazla iman hakikati öğrenmek için kainattaki mükemmel yaratışla ilgili kitaplar okunabilir, araştırmalar yapılabilir, insanlara hak din ahlakını tebliğ etmek için faaliyetlerde bulunulabilir.

Bunlar, burada sıralayabileceğimiz sınırlı örneklerden yalnızca bir kısmıdır. Her insan Kuran ahlakını rehber edinip kendine göre farklı planlar geliştirerek Allah’a yakınlaşmak için çok çeşitli yollar arayabilir. Ancak asıl önemli olan, yapılan iş ne olursa olsun, vaktin iyi değerlendirilmesindeki amacın, Rabbimiz’in rızasını kazanmak ve sonsuza kadar sürecek olan ahiret hayatına hazırlanmak olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bir iş eğer samimi olarak yalnızca Allah’ın rızasını kazanmak için yapılıyorsa, ancak o zaman salih bir amele dönüşebilir. (Doğrusunu Yüce Allah bilir.) Bir Kuran ayetinde, müminlerin salih amelde bulunmalarıyla ilgili olarak şu şekilde bildirilmektedir:

“İman edip salih amellerde bulunanlar; onları, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.” (Ankebut Suresi, 58)

Yüce Allah’ın verdiği “zaman” nimetinin bilincinde olmayan insanların düşüncelerine, konuşmalarına ve hayatlarının her anına boşa zaman geçirme konusundaki umursamazlıkları yansır. Ancak tüm hayatı boyunca sürecek bu umursamazlığın, insanın sonsuz ahiret hayatını cehennemde geçirmesine neden olabilecek son derece büyük bir tehlike olduğunu kesinlikle unutmamak gerekir.

“İşte bunlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.” (Bakara Suresi, 86)

Sayı:723

 

742 defa okundu...
Yazarın Diğer Yazıları» Allah Sevgisi ve Allah Korkusu Birlikte Olmalıdır
» Bir avuç toprak...
» Zorluk değil, rahmet
» "Bilinçsiz" 15 Yıl
» Hidayeti veren Allah'tır
» Sorunlarını Bahane Ederek Fedakârlıktan Kaçanlar
» Allah'ın mucizesi: Vücudumuzun savunma sisteminin dayanıklılığı
» İman çocuğun kalbine yerleştirilirse hem dünyası hem de sonsuz ahireti kurtulur...
» Yoksulluğun çözümü sevgide gizlidir
» Müminin kalbindeki sevginin, aşkın ve aklın temelinde Allah korkusu var...
» Kuran-ı Kerim, Rabbimiz'in İnsanlara Rahmetinin Bir Tecellisidir
» Mümin imanı ölçüsünde kendisini saran nimetlerden zevk alır...
» Dünyada bir yolcu gibi olmak
» Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla dolup taşmıyor mu?
» Sonsuzluğu Düşünmek
» Öfke güzellikleri görmeyi ve güzel yaşamayı engeller
» İsraf etmemek neden önemlidir?
» Namazın müminlerin ruhuna yaydığı bereket...
» Zor Anların Müslümanı-2
» Zor Anların Müslümanı
» Alay etmenin kaynağı kibirdir
» Din kalpteki aşkla ve şevkle yaşanır
» Kuran'da Herşey Açıklanmıştır
» Yolda Giderken…
» Yüce Allah'ın Şafi İsminin Tecellisi: Ağrı Kesiciler
» Popüler yalnızlık
» Müslümanların zengin, güçlü ve gösterişli olmaları İslam'ın genel mantığıyla çelişir mi?
» Kâinatı Tesadüfler Değil, Allah Yaratmıştır
» İnkârcıların alaylarına sabretmek, müminler için şereftir
» Müslümanlar Gösterişli Bir Yaşam Sürer mi?
» Kamil İman Sahibinin Dünya Hayatına Bakışı Açısı
» Hastalıklar Dünyanın İmtihanıdır
» Tevbe Etmek Berekettir, Kalbe Ferahlık Verir
» Müslümanlar Arasındaki Güçlü Bağlılığın Sırrı: Sevgi ve Tevazu
» İnsan Allah'a Kulluk Etmek için Yaratıldı
» Ahlaksızlığın Telkini
» Kuran ‘Furkan'dır; Doğruyu Yanlıştan Ayırır
» Allah rızasının en çoğunu aramak-2
» Allah rızasının en çoğunu aramak
» Kendini kandıranları bekleyen son
» İman Ettiklerini Söyledikleri Halde Mutsuz Olan İnsanlar da Vardır-2
» İman Ettiklerini Söyledikleri Halde Mutsuz Olan İnsanlar da Vardır
» Örnek Kuran Nesli Oluşturmanın Önemi
» Bağnazlar öğretilerini nesilden nesile aktarırlar
» Birlik Olma İle İlgili Ayetler
» Müslüman Dünyasının Huzura Kavuşmasının Tek Çözümü: Kuran Müslümanlığı-2
» Müslüman Dünyasının Huzura Kavuşmasının Tek Çözümü: Kuran Müslümanlığı-1
» Sonsuz Mutluluk Mekânı: Cennet-2
» Sonsuz Mutluluk Mekânı: Cennet
» Sevgisiz İnsanlar Hata Yapanlara Acımasız Davranırlar
» Kuran Akıllı Olmanın Kılavuzudur
» Müslümanın Dikkat Ve Şuurunun Açık Olmasına Yardımcı Olacak Gerçekler-2
» Müslümanın Dikkat Ve Şuurunun Açık Olmasına Yardımcı Olacak Gerçekler-1
» Şeytanın Müslümanın Üstündeki Oyunları-2
» Şeytanın Müslümanın Üstündeki Oyunları-1
» Salih Amellerde Bulunanlara Güzel Bir Karşılık ve Üstün Bir Ecir Vardır-2
» Salih Amellerde Bulunanlara Güzel Bir Karşılık ve Üstün Bir Ecir Vardır-1
» En Yakın Ve Gerçek Dost: Allah
» Allah, Tüm Evrenin Tek Hakimi, Sonsuz Güç Sahibidir-2
» Allah’a Tevekkül Etmenin ve Teslim Olmanın Kolaylığı
» Müslümanlar Halimdir, Yumuşak Davranandır
» Müminler Tahirdir-2
» Müminler Tahirdir
» Kader Anlayışındaki Çarpıklık
» "Nasıl olsa Allah beni affeder" diyerek kendilerini kandıranlar
» Herşeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu unutmamak-2
» Herşeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu unutmamak
» Allah’ın Dünyada Yarattığı Güzellikleri Görebilmek Derin İman Gerektirir
» Adamlık Dininde "İş" Psikolojisi-3
» Adamlık Dininde "İş" Psikolojisi
» Adamlık Dininde "İş" Psikolojisi
» Sadakatin Önemi
» İslam Dinine Mal Edilmeye Çalışılan Hurafelerin Kuran’da Asla Yeri Yoktur
» Allah Kaderi En Güzel Şekliyle Yaratır
» Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allahtandır
» Samimiyet İrade ve Kararlılık Gerektirir
» Samimiyet İrade Ve Kararlılık Gerektirir
» Kullanılmayan Vicdan Sorumluluktur-2
» Kullanılmayan Vicdan Sorumluluktur
» Barış ve Sevgi İslam’ın Özünde Vardır
» Müslüman Herkese Tebliğ Yapmakla Yükümlüdür-3
» Müslüman Herkese Tebliğ Yapmakla Yükümlüdür-2
» Müslüman Herkese Tebliğ Yapmakla Yükümlüdür
» Allah, düşünmemiz için hayatın her anında Sanatını tecelli ettirir
» Allah’ı Anmak En Büyük İbadettir-2
» Allah'ı Anmak En Büyük İbadettir
» İmanın Önündeki Engeller
» İmanın Önündeki Engeller
» Tevbe etmek berekettir, kalbe ferahlık verir
» Tevbe etmek berekettir, kalbe ferahlık verir
» Müminlerin Birbirini Sevmesi Farzdır
» İslam Ahlakını Yaşayan Toplum, İnsanlara Şefkat ve Merhamet Etme Temeli Üzerine Kuruludur
» Dünyevi Zevklerin Bittiği An: Ölüm
» Sevgi Allah'ın insanlara verdiği nurdur-3
» Sevgi Allahın insanlara verdiği nurdur-2
» Sevgi Allahın insanlara verdiği nurdur
» Şüpheciliğin Hakim Olmasının Nedeni İman Eksikliğidir
» Gizli Bir Tehlike: "Benlik" Duygusu-2
» Gizli Bir Tehlike: "BENLİK" Duygusu
» İman Zafiyeti Güzellik ve Estetikten Zevk Almayı Engeller
» Akıl Doğru Düşünmeyi Sağlar
» Şeytan dikkat dağınıklığı ve mutsuzlukla insanları Allahtan uzaklaştırmaya çalışır-2
» Şeytan dikkat dağınıklığı ve mutsuzlukla insanları Allahtan uzaklaştırmaya çalışır
» Yobazlık Tehlikesi; Yobazların yanlış din anlayışı ve bunun verdiği zararlar
» Yobazlık Tehlikesi; Yobazların yanlış din anlayışı ve bunun verdiği zararlar
» İnsanın Nefsini Terbiye Etmesi Çok Kolaydır
» İnsanın Nefsini Terbiye Etmesi Çok Kolaydır
» İlgi çekme
» İnsanın nefsini kınaması aklın açılmasına vesile olur
» Müslüman Bütün Kalbiyle Allaha Teslim Olur
» Müslüman Bütün Kalbiyle Allah'a Teslim Olur
» Huzurlu Yaşamayı Engelleyen İki Hastalık; ÖFKE VE KİN-2
» Huzurlu Yaşamayı Engelleyen İki Hastalık; ÖFKE VE KİN
» Boş Düşüncelerle Kaybedilen Vakitlerin Geri Kazanılamayacağı Unutulmamalıdır
» Zamanı İyi Değerlendirme Sanatı
» Allah'ı Sevmeyen Bir Topluma Allah Mutluluk Vermez -2
» Allah'ı Sevmeyen Bir Topluma Allah Mutluluk Vermez
» Ahirette Tarihteki Tüm Olayları, Nesli Tükenmiş Canlıları Allah'ın İzniyle Görebiliriz
» Müminler cennette Rabbimiz'in cemalinin tecellisini göreceklerdir-2
» Müminler cennette Rabbimiz'ın cemalinin tecellisini göreceklerdir
» Sonsuz Azap Yurdu Cehennemi Düşünmekten Kaçınmak İnsana Fayda Sağlar mı?
» Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek konuşmak
» İslam dininin kolaylık dini olması Allah'ın bir rahmetidir
» İslam dininin kolaylık dini olması Allah'ın bir rahmetidir
» İhlaslı olmak mümine güç verir
» Ölene Dek Sabır
» Allah'ı Anmada Gevşeklik Göstermemek
» Yobazların zihniyetinin aksine Kuran ruhunda, kadın çok değerlidir
» Yobazların zihniyetinin aksine Kuran ruhunda, kadın çok değerlidir
» Ahir zamanda yaşanan en büyük eksiklik iman zafiyetidir
» Peygamberimiz (sav) yanındakilere daima şefkatle davranmıştır
» Yaşanan Hiçbir An Allah Katında Kaybolmaz
» Yüce Rabbimiz aciz ve yoksulların korunup kollanmasını emretmiştir
» İslam ahlakı kadını yüceltir 2
» İslam ahlakı kadını yüceltir
» İslam ahlakı kadını yüceltir
» Yaşanan Hiçbir An Allah Katında Kaybolmaz
» Haman kelimesi
» İnsanlardaki gaflet perdesinin kalkması için telkin çok önemlidir
» Cahiliyenin hırsı: Dünyada sonsuza kadar yaşama isteği
» Müslüman kıyafetine, düşüncesine, inancına göre ayırım yapmadan herkese tebliğ yapmakla sorumludur
» Sabrın ne olduğunu detaylı olarak hiç düşünmüş müydünüz?
» İmanın kalbe yerleşmesi
» Sakın vicdanınızın sesini anlamazlıktan gelmeyin
» İmtihanın olmadığı bir dünyada ne olur?
» Kardeşlik ve beraberlik
» Her olayda hayır görmek
» Gelecek korkusu
» Ahiretteki pişmanlık
» Doğru yolu bulmanın sırları
» Hataları düzeltirken unutulmaması gerekenler...
» İstediğiniz bir şeye ulaşmak için, elinizden gelenin en fazlasını yapıyor musunuz?
» İnkârcıların Allah'a karşı mücadele için çaba harcamaları Allah'ın yarattığı bir mucizedir
» ''Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazandığı dolayısıyladır'' (Şura Suresi, 30)
» Allah inancının sağlık üzerindeki olumlu etkisi
» Kararlı dua, kaderin anahtarıdır
» Allah her zorlukla beraber bir kolaylık kılar
» Şeytanın enaniyeti mi? Müminlerin tevazusu mu?
» Dinsizliğin Ekonomisi
» Gerçek Yaşam Bu Dünyadaki Değildir
» Kuran Ahlakını Yaşamak Çok Kolaydır
» ''Nasıl olsa telafi ederim'' diye düşünüp yanlış bir cesaret göstermemek...
» Demokrasi Allahın Emrettiği Ahlak Anlayışının Yaşanmasıyla Olur
» Demokrasinin gerçek kaynağı Allah'ın elçileri olan Peygamberlerdir
» Allah tüm evreni ve içindeki sistemleri aynı anda kontrolü altında tutar
» Allah tüm evreni ve içindeki sistemleri AYNI ANDA kontrolü altında tutar
» Müminler nelere dua ederler?
» Allah'tan bir nimet isterken, o nimetleri takdir edebilecek bir ahlakı da Allah'tan istemek gerekir
» Mümin içinden gelen her hisse teslim olmaz...
» Yaşadığımız her saniye Allah'tan bir nimettir
» Allahla derin bir bağlantının kurulması
» Kuran'a Uymak İnsanlar Üzerindeki Yükleri Kaldırır
» Nefsin geçersiz bir bahanesi kalp temizliği
» Doğru yolu bulmanın sırları
» Samimiyet, kalpten Allah'a iman ve bağlılık demektir
» İslam ahlakında ailenin yeri
» ''Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazandığı dolayısıyladır''
» Mümin içinden gelen her hisse teslim olmaz...
» Malı Yığıp Biriktirenler Neler Kaybeder?
» Bereketi engelleyen büyük yanılgı: Mal biriktirme tutkusu
» Şeytan insanın en tehlikeli düşmanıdır
» Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
» Hz. Musa (a.s.) gibi iman etmek...
» Samimi iman edenler hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler
» Kuran Ayetleri Allah Korkularını Ve İmanlarını Arttırır
» Samimi Müminler Daima Allah'ı Anarlar, Allah Anıldığında Kalpleri Ürperir
» Samimi iman edenler hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler-2
» Samimi iman edenler hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler
» Ahiret kazancı daha hayırlıdır
» Allah'ın sizin için yarattığı sürpriz güzellikleri fark edebiliyor musunuz?...
» Bütün sıkıntıların kesin çözümü...
» Allah'ın nimetini artırdığı vakitler
» Daha samimi ve daha çok inanarak dua etmek...
» İnsan isterse, -Allah'ın izniyle- ruh gücünü alabildiğine artırabilir...
» Allah kalplerinde hastalık olanları Kuran'da bizlere tanıtmaktadır-III
» Allah Kalplerinde hastalık olanları Kuran'da bizlere tanıtmaktadır -II-
» Allah kalplerinde hastalık olanları Kuran'da bizlere tanıtmaktadır
» Müslüman'ın tevekkülünü hiçbir şey etkileyemez
» Her işte Allah'ın rızasının en fazlasına ve en aciliyetli olana yönelmelidir
» En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
» Kofluktan kaçınmak...
» 'Gerçekten ve çok istemek' ile '-olursa iyi olur- tarzında istemek' farklıdır. İnsan gerçekten ister
» Nefsi Eğitmek...
» Müminlerin Allah'a Derin Saygıları
» Allah insanın içindekini insanlara mutlaka hissettirir
» Konuşulan konuları uzatma alışkanlığından kurtulmak, insan için büyük bir zaman kazancıdır...
» 'Hami' karakterinde insan olmak...
» 'Söylenmek' çirkin bir cahiliye alışkanlığıdır
» Enaniyet tehlikesine karşı dikkatli olmak...
» Münafıkların müminlere haset etmeleri
» Deccaliyet hakkı batıl, batılı hak göstererek insanları kandırır
» Ahir Zaman'da Din Alimlerinin Hz.Mehdi(AS)'a Düşmanca Tavrı
» Şeytanın emri düşünmeyin!
» Miraç Mucizesi
» Peygamber Efendimiz (sav)'in verdiği haberlerden biri daha tahakkuk etti
» Kuran'a göre Müslümanların mülk sahibi olmaları, bolluk ve bereket içinde güzel bir hayat yaşamaları
» Kuran'a göre Müslümanların mülk sahibi olmaları...
» İnkârcılara en büyük cezalardan biri, dünyada da ahirette de hor ve aşağılık kılınmalarıdır
» Müslümanlar, başarıya ulaşmak için Allah'ın takdir ettiği vakte kadar beklemekle yükümlüdürler
» Din hayatın gerçek amacını açıklar
» Kuran'a Göre Müslümanların Birlik Olmaları Farzdır
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır-7
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır -6
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır -5
» Allah herşeyi An An Yaratmaktadır-4
» Allah Herşeyi An An Yaratmaktadır -3
» Allah herşeyi an an yaratmaktadır-2
» Allah herşeyi an an yaratmaktadır
» Allah'ın Kuran'da Bildirdiği Konuşma Üslubu'
» Allah'ın Kuran'da Bildirdiği 'Konuşma Üslubu'
» Allah'ın varlığı apaçık bir gerçektir
» Kuran'da yalnızca müminlere yönelik sırlar gizlenmiştir
» Pişman Olmadan Önce
» Tüm Canlılığın Yaratıcısı Yüce Allah'tır-2
» Tüm Canlılığın Yaratıcısı Yüce Allah'tır-1
» Allah her yerdedir
» Enaniyeti Terk Etmek
» Enaniyetin Neler Kaybettirdiğini Fark Etmek
» Enaniyeti Terk Etmek
» İnce Düşünceli Olmak
» Allah rızasının en çoğunu aramak-3
» Allah Rızasının En Çoğunu Aramak-2
» Allah rızasının en çoğunu aramak
» Sadakatin Anahtarı: Allah Sevgisi ve Allah Korkusu
» Şeytanın insanlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktur
» Kuş gribi ve domuz gribi ahir zaman alametlerindendir
» İnananlara Düşen Sorumluluk
» İnananlara Düşen Sorumluluk
» Hz. Mehdi (A.S.)'ın 30 Kişilik Bir Çalışma Grubu Olacaktır
» Hz. İsa (A.S.) Ve Hz. Mehdi (A.S.) Devrinde Tek Bir Damla Kan Dökülmeyecek-3
» Hz. İsa (A.S.) Ve Hz. Mehdi (A.S.) Devrinde Tek Bir Damla Kan Dökülmeyecek-2
» Hz. İsa (A.S.) Ve Hz. Mehdi (A.S.) Devrinde Tek Bir Damla Kan Dökülmeyecek
» Toplum ve aile baskısı müslümanların karşılaşabilecekleri zorluklar arasındadır
» Duyarsızlık Hastalığı
» Müminler İçin Kıyasın Önemi
» Allahın Kuranda Övdüğü Örnek Müslüman Karakterine Nasıl Sahip Olunur?
» Vicdanın Sesini Dinlemek
» Allah, şükredenlerin nimetlerini artırır
» Kuran'da Her Türlü Bilgi Vardır-3
» Kuran'da Her Türlü Bilgi Vardır-2
» Kuran'da Her Türlü Bilgi Vardır
» Kuran'a göre alaycılık haramdır
» Resulullah'ın (SAV) Dilinden Cennet-3
» Resulullah'ın (SAV) Dilinden Cennet
» Resulullah'ın (SAV) Dilinden Cennet
» Allah'ın İnananlara Vaadi ve Yardımı
» Allah'ın İnananlara Vaadi ve Yardımı
» Kuran'da Müslümanların Duaları
» Allah Rızası İçin Ciddi Bir Çaba
» Sonsuz Kayba Sürükleyen Bir Yanılgı 'İleride Yaparım Mantığı'
» Sonsuz Kayba Sürükleyen Bir Yanılgı 'İLERİDE YAPARIM MANTIĞI'
» Domuz gribi, Allah'ın domuz etini haram kılmasının hikmetlerinden biridir
» Domuz gribi, Allah'ın domuz etini haram kılmasının hikmetlerinden biridir
» İslam ahlakında ailenin yeri
» Kalplerin Allahın zikri ile mutmain olması
» Allah inancının sağlık üzerindeki olumlu etkisi
» Stresin ruhta ve bedende yarattığı tahribat
» Kuran ahlakını yaşamanın sonucu: Huzur ve mutluluk
» İmanın kalbe yerleşmesi
» İyi ve kötünün yaratılmasındaki sır
» Müslümanın Önemli Bir Vasfı: Merhametli Olmak
» Gelecek Korkusu
» Gaflette Olanların Özellikleri
» İyi ve kötünün yaratılmasındaki sır
» Cahiliye Toplumunu Terk Etmek
Foto Galeri Video Galeri
3.Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu

Ney ile Harput Nağmeleri

İZMİR'DE 2. GÜN

Erbakan'ın Doğumgünü(2011)

Tüm Galeriler
ELAZIG
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
Haber Arşivi  |   Künye  |   İletişim  |   Giriş sayfam yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle  |   Sitene ekle  |  
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
Tüm hakları sakldır
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz