Başbakan Erdoğan'ın İlker Başbuğ Ve Hakan Fidan'a Verdiği Desteğin Perde Arkası!

Mesud Akgül

29.08.2012
Türkiye, Erbakan’ın başlattığı İslam’ı çağın idrakine sunan Milli Görüş hareketi ile toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri olarak muhteşem bir öze dönüş sürecini başarıyla tamamladı.

1000 yıllık Selçuklu-Osmanlı İslam medeniyetini yeniden ihya etmeye yönelik gerçekleşen bu muazzam inkılap henüz geniş halk yığınları tarafından anlaşılamamış olsa bile yalnızca Erbakan ve Milli Görüş’ün zaferidir.

Kurulu rejim düşmanı devrimci bir siyasi lider Erbakan’ın milletimizin zihniyetini, değer yargılarını, hayat tarzı ve yaşam biçimini, devlet kurumlarının yönetim şekli olarak benimsediği ideolojik alt yapıyı hak merkezli tecdit etme gayretlerini 40 yıl gibi kısa süreye sığdırmış olması elbette ilahi bir mucizedir.

Açıkçası Türkiye’nin son 50 yılında Milli Görüş odaklı gerçekleştirilen tüm devrimleri bütünüyle kavramanın, idrak edip anlamanın ve izah etmenin bir tek yolu vardır.

O da Milli Görüş merkezli milli ve yerli derin devlet ile Siyonizm güdümlü gayri milli ve batıcı derin devletin varlığı ile mücadelesini kabul etmek.

Türkiye’de birbirleriyle mücadele eden iki farklı derin devletin varlığı yakın geçmişe kadar kamuoyunda hayal mahsulü bir komplo teorisi olarak algılanmış olsa bile günümüzde Ergenekon yargı soruşturması süreciyle birlikte artık kabul edilebilir bir realite haline gelmiş durumdadır.

Elbette amaçları, idealleri, zihniyetleri, inançları birbirinden çok farklı bu iki derin hareket, tüm dünya toplumlarını yönetmek adına global bir güç olmak için 50 yıldır boyut ve etkileri küresel olan çok şiddetli bir mücadeleye girişmişlerdir.

Özellikle ülke siyasetinde yaşanan şiddetli iktidar kavgalarında iki tarafta stratejik manada çok farklı yol ve yöntemler kullanmış olsalar bile mücadelenin genel silueti şu şekildedir.

Bir siyasi partiyi kurmak, yönetmek, tüm ülke sathında teşkilatlandırmak ve yüksek masraflı seçim kampanyalarında gerekli maddi imkânları sağlamak için arkanızda çok güçlü bir sermaye desteğine ihtiyacınız vardır.

Ülkemizde Cumhuriyet tarihi boyunca her yıl Forbes dergisi tarafından açıklanan en zenginler listesinde yer alan isimlerin tamamının Kripto Yahudi işadamlarından ibaret olması tesadüf değildir.

Ayıca siyasi liderlerin idare ettikleri partileri iktidara getirmek için kendileriyle işbirliği halinde çalışan bir propaganda, halkı yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gücüne elzem ihtiyaç duyarlar.

Ne yazık ki ülkemizdeki yazılı ve görsel medya kuvveti önemli ölçüde İsrail sevdalısı karanlık Masonik mihrakların etkinliğindedir.

Küresel bir sermaye ve medya imkânlarını kontrol eden Siyonizm’in bütün dünya ülkelerindeki siyaseti dizayn ediyor olması da bu gücün doğal bir sonucudur.

Erbakan bu gerçeği şu şekilde ifade ediyordu:

“ Türkiye, 28 Şubat sürecine menfi sermaye, menfi medya ve menfi siyaset yüzünden geldi. Yine bu süreçten müspet sermaye, müspet medya ve müspet siyasetle çıkacaktır.”

Ülkemizdeki sermaye ve medya gücü Siyonizm holiganı malum çevrelerin yönetiminde olunca siyasi parti liderleri de ister istemez bu karanlık mihraklarla işbirliği yapmak, onların bağlı bulunduğu dış ve iç güçlerle iyi geçinmek zorunda olduklarının bilincindeydiler.

Çünkü sermaye ve medya desteği olmadan salt demokratik kurallarla bir ülkede iktidar olmak ya da iktidarda kalıcı olmak neredeyse imkânsızdır.

İşte bu gerçekler yüzünden Siyonizm, İsrail ve ABD Yahudi lobisiyle işbirliği yapan siyasi liderler, karanlık merkezlerin güdümündeki sermaye ve medya çevreleri tarafından sağlanan maddi destek ve propaganda gücünün estirdiği rüzgârların da etkisiyle iktidara gelerek- Erbakan hariç-hayal ettikleri mevkilere mücadele etmeden kolaycılıkla gelmeyi tercih ettiler.

Ülkemizdeki siyasi liderler ve kadroları iktidara gelip büyük hasretle yanıp tutuştukları koltuklarına oturduklarında ise akıllarından bile geçirmedikleri ancak yüzleşmek zorunda oldukları bir büyük şok gerçekle karşı karşıya kalıyorlardı.

Ülke yönetiminde Siyonizm’in şefliğinde İsrail, ABD, AB ve NATO güdümlü tek bir derin devletin varlığına inanırlarken zamanla milli ve yerli derin devlet gerçeği ile de yüzleştiklerinde ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini bilemeden bir büyük şaşkınlık içerisine düşüyorlardı.

Sadece birinin kontrolüne girip diğerinin istek ve arzularına sırt çevirdikleri takdirde terk edilen karşıt gücün mevcut siyasi erki iktidardan indirmek için harekete geçeceğini dolayısıyla bir daha rahat yüzü göremeyeceklerinin bilincindeydiler.

Zira iktidar koltuklarında oturmak için bir değil iki tane derin hareketinde rızasına uygun icraat ve eylemlerde bulunarak her iki odağın da desteğini almak mecburiyeti vardı. Ancak bu hiç de sanıldığı kadar kolay değildi.

Zira birinin ak dediği diğeri için kara; kara dediği de karşı taraf için ak olabiliyordu. Birisinin doğru dediğine diğeri yanlış diyordu. Yerli hareketin evet dediğine işbirlikçi mekanizma hayır diyordu. Eski masanın büyük hizmet olarak gördüğü herhangi bir eylem ya da icraat, yeni masa için bir korkunç ihanet olabiliyordu.

Bu dehşet verici kargaşa ve kaos ortamında ne yapacaklarını bilmeden şaşkın ördek gibi sağa sola savrulan iktidarlara karşı iki tarafında yaklaşımlarında önemli bazı farklılıklar vardı.

Milli derin devlet siyasi iradeyi Milli Görüş temelli yönlendirip ülke, İslam ümmeti ve bütün insanlığa hizmet ettirmek isterken asla Kripto Yahudi kirli derin devleti karşısına almazdı.

Çoğu kez kendi amacını onların amacı içerisine gizleyerek gerçekleştirme yöntemini başarıyla uygulamıştır. Sabetayist oligarşi kendi amacına hizmet ettiği düşüncesi ile büyük bir azim ve gayret gösterip rahat hareket ederken, yerli derin mekanizmanın amacına hizmet ettiğini ancak iş işten geçtikten sonra fark edebiliyordu.

Böylece milli güç odağı sıfır riskle düşmanın sahip olduğu güç ve imkânları kullanarak hedefine ulaşıyor ve sahip olduğu derin mekanizmayı yıpratmadan gücünü azami olarak koruyordu.

Sabetayist eski masa ise hükümetleri Siyonizm temelli yönlendirip İsrail lehine, İslam toplumunun aleyhine kullanmaya çalışırken milli mekanizma engelini aşmak için sahip olduğu güç ve imkânları pervasız bir şekilde tükettiğinden ötürü sürekli yıpranarak zemin kaybediyordu.

Yeni devlete kaybettiği her bir kale yüzünden yerli-yersiz; zamanlı- zamansız yaşadığı öfke patlaması sonucu intikam hırsıyla hissi davrandığı için tamiri zor yeni büyük yanlışlıklara imza atıyordu.

Gayri milli masa siyasi gücü sadece kendi amaçları doğrultusunda kullanmak inancına ve geleneğine sahipti. Aksi bir tutum kesinlikle ihanet olarak değerlendirilir ve gereken yapılırdı. Turgut Özal’a yapılan suikast ile Tayyip Erdoğan’ı öldürmek için deşifre edilen sayısız suikast planları gibi.

Milli hareketin en büyük stratejilerinden birisi ise iktidarları sadece kendi arzu ve istekleri çerçevesinde hareket etmek zorunda bırakmak yerine karşı tarafın da beklentilerine cevap verme noktasında - ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve Büyük İsrail Krallığının kurulmasına yönelik istekler hariç-esnek davranarak siyasi otoriteye hareket edeceği geniş bir manevra alanı sağlamasıydı.

Böylece hem ülkenin yönetiminde kullanmış olduğu siyasi partilerin ömürlerini uzatmış olmakta hem de ölümüne bir iktidar kavgası verdiği gayri milli hareketin ümidini tamamen kırmayarak verdiği bazı tavizlerle onları oyalamayı başarmakta idi.

Erbakan, Siyonizm’le mücadelesinde hiçbir zaman İsrail devletini hepten çaresiz ve ümitsiz bir durumda bırakmadı.

Milli mekanizma“ Ben eninde sonunda milli devleti tasfiye ederek eskiden olduğu gibi yeniden bu ülkeye tek hâkim unsur olabilirim” şeklindeki bir ümidin muhafazası için İsrail’e zaman zaman bazı tavizler verme stratejisini çok başarılı bir şekilde uygulamıştır.

Çünkü İsrail’i “ Uçurumun kenarına gelmiş ve arkasında eli silahlı düşmanı tarafından kovalanan bir adam” durumuna düşürdüğünüz takdirde o zaman savaşmaktan başka bir seçeneğiniz kalmaz. Bu ise 3. Dünya Savaşı demektir.

Ancak milli devletin “ İsrail, içimizdeki uzantıları nedeniyle Türkiye’de İsrail’den daha güçlüdür” şeklinde tarif edilen sermaye, medya, siyaset, askeri ve sivil bürokrasideki metastaz yapmış kanserli hücreleri dağıtıp kendi iç bünyesini sağlığına kavuşturmadan İsrail’le savaşması intihar etmesi demektir.

Türkiye’yi yöneten üstün akıl ve siyasi dehanın İsrail ve müttefiki batılı ülkelerle savaşma kabiliyetini elde etmeden önce gerektiğinde bazı tavizler vermiş olmasında hiçbir sakınca yoktur.

Hakan Fidan olayına da böyle bakmakta büyük yarar var. Çünkü Hakan Fidan yönetimindeki MİT, İsrail açısından milli devletin tamamıyla fethedemediği tek kale konumundadır. Eğer KCK soruşturması nedeniyle Hakan Fidan ve İsrail işbirlikçisi eski üst düzey MİT yöneticilerinin yargı tarafından etkisizleştirme işlevi gerçekleştirilmiş olsaydı bu Türkiye’yi yeniden kontrol etme adına İsrail’in tam bir ümitsizliğe duçar olması demekti.

Çünkü İsrail-PKK; PKK-AKP; İsrail- AKP arasındaki diyalog şu anda sadece Hakan Fidan üzerinden yürütülmektedir. Bu diyalogdan da mahrum bırakılmış bir İsrail, Türkiye açısından çok tehlikeli bir engerek yılanı demektir. Yılanı deliğinden çıkarıp açık hedef haline getirmedikten sonra ikide bir yuvasına el sokmak ölüm demektir.

Başbakan Erdoğan’ın 3 gün içerisinde AKP grubunu toplayarak MİT Müsteşarı ile eski üst düzey istihbaratçıların yargılanmasını Başbakanın iznine bağlayan yasayı çıkarmasını İsrail şu şekilde okumaktadır:

“ Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarının gerçekte İsrail’le bir alıp veremedikleri yok. Ancak milli derin devlete güçleri yetmediği için istemeyerek de olsa şu anda İsrail’e yönelik düşmanca bir tutum takınıyorlar. Eğer milli devleti etkisiz hale getirmeyi başarırsam o zaman AKP iktidarı ve Başbakan Erdoğan üzerinden tekrar Türkiye’yi tahakküm altına alabilirim.”

İşte milli devletin asıl istediği İsrail’in böyle düşünmesini sağlamak. İlahi kudretin tecellisinin (İsra Suresi 4-5-6-7) vakti gelinceye kadar bazı tavizler vererek İsrail’in zecri tedbirler almasına engel olmak.

Milli yapının onayı ile AKP iktidarı tarafından gerçekleştirilen 3. yargı paketinde, Ergenekon davası tutuklusu olan emekli ve muvazzaf askeri komuta kademesinin serbest bırakılmasını sağlayacak uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılmasına yönelik yapılan düzenlemeyi de aynı amaca hizmet etmek için İsrail’e verilmiş bir taviz olarak görmekte hiç bir sakınca yok.

Özellikle Başbakan Erdoğan’ın şahsında Hakan Fidan ve İlker Başbuğ’a verilen destek sonrasında İsrail işbirlikçisi Sabetayist medya organlarının son aylarda AK Parti iktidarına yönelik yaptıkları düşmanca kampanyalardan vazgeçtikleri dikkatli gözlerden kaçmamaktadır.

ABD’li önemli Siyonist teorisyenlerden birisi Erbakan için şu tanımı yapmıştı: “Her türlü tavizi verir ancak hiçbir zaman hedefinden şaşmaz.”

İslam tarihinde müşriklere önemli tavizlerin verildiği ilk antlaşma, Kâinatın Efendisi Hz. Peygamberin yaptığı Hudeybiye Antlaşması’dır.

Mekkeli müşriklere verdiği tavizler nedeniyle kendilerini zafer kazanmış bir toplum olarak güvende hissetmelerini sağlayan Hz. Muhammed (SAV), onları bir süreliğine de olsa oyalamayı başararak sadece iki yıl sonra kan dökmeden Mekke’yi fethedip İslam tarihinin en büyük zaferini kazanmıştır.

Sayı: 722

 

2024 defa okundu...
Toplam 3 yorum yapılmıştır.
mesud akgül
HAYRİ KIR'A
İsrail'in MİT'in başına Hakan Fidanın atanmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı açık bir şekilde dile getirmiş olması bile bunun başlı başına bir sanal kavga olduğunun en büyük delilidir. Eğer İsrail'in Hakan Fidana olan düşmanlığı gerçek olmuş olsa idi, içimizdeki İsrailciler KCK soruşturması sebebiyle MİT elemanlarının bu örgütle deşifre olan ilişkileri nedeniyle yeri göğü inleterek, Hakan Fidanın başını çoktan yemişlerdi. Bırakın Hakan Fidanla uğraşmayı, Başbakan Erdoğanın Hakan Fidanın yargı tarafından soruşturulma işlevinden kurtarmak için Mecliste yaptığı yasal değişiklik karşısında AKP iktidarına hiç bir itirazda, muhalefette bulunmadılar. İsrail-İran kavgası ne kadar gerçekse;İsrail-Hakan Fidan kavgası da o kadar gerçektir.Zalim Esed rejiminin iktidarını korumak ve sağlama almak için Bağlantısızlar Harekatına bağlı ülke devlet ve hükümet başkanlarını Tahranda ağırlayan İranın düzenlediği toplantıya, Dünya Siyonizmi ile İsrail'in en büyük kuruluşlarından BM Genel Sekreterinin toplantıya katılması ne kadar ilginç değil mi? Sözde İsrail'in en büyük düşmanı İran'ın düzenlediği toplantıya İsrail'in kontrolündeki BM Genel Sekreterinin İsrail'in izni olmadan kendi iradesi ile İrana'a gitmesi mümkün mü? İşin en ilginç tarafı ise Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığından önce kurumda çalıştığı bölümde İran ve Hizbullah masasından sorumlu olmuş olması!

hayri kır
ilginç
yazınızda Hakan Fidan'ın İsrail ile içli dışlı olduğunu ima ediyorsunuz.Fakat Hakan Fidan göreve gelir gelmez "irancı" "dinci" "sırlarımız iranın eline geçecek" diyerek ilk tepki gösteren ülke israildi.İsrail Hakan Fidan'ı sevse böyle bir tepki verir miydi? Hakan Fidan'ı alma operasyonu birtakım güçlerin savcıyı da etkisi altına aldığının göstergesidir diye düşünüyorum.

HAK BİR
teşekkürler
YORUMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.YAZILARINIZDAN FAZLASI İLE İSTİFADE EDİYORUM.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.

Yazarın Diğer Yazıları» Cemaat Medyasına Operasyon Darbe Değil, Bir Mühendislik Projesidir!
» “Mesele Sadece Öldürülen Zenci Değil Arkadaş, Sen Hala Anlamadın mı?”
» Papa Franciscus’un Türkiye Ziyaretiyle İlgili Yazılmayan Gerçekler
» 28 Şubat'ta Erbakan Sahipsizdi! Şimdi Erdoğan Ak Saray Tartışmalarında Yapayalnız!
» “Paralel yapı” Hakkında AKP Başka Telden, Genelkurmay Başka Telden Çalıyor!
» “Gohim” İnancı Sahipleri Ak Saray’daki İhtişamı İçlerine Sindiremediler!
» Cumhurbaşkanı Erdoğan:”Niye İlla Kobani?”; Der Spiegel: “Batı’nın son umudu PKK!”
» Türkiye Taviz Verebilir Ama "U" Dönüşü Yapmaz! Taviz Başka Şey, “U” Dönüşü Başka!
» Ortadoğu’da Bir İslam Ülkesi: Esad Giderse İsrail’in Varlığı Tehlikeye Girer!
» Gezi Teröründe Avucunu Yalayan İsrail, Kobani'den de Umduğunu Bulamadı!
» Erdoğan, ''Tarih Olursun!''; ABD Başkan Yardımcısı Biden, ''Özür Dilerim!''
» Siyasilerde, Sinema Aktörleri Gibi Yönetmenin Uygun Gördüğü Rolü Oynarlar!
» Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TÜSİAD’a Yeni Türkiye Ayarı!
» IŞİD Bahane; Türkiye’nin Başına Çorap Örmeye Kalkma Şahane!
» Haşim Kılıç ve Necdet Özel'den İktidara Paralel Fırça!
» Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Derin Devlet Projesidir!
» MİT Ne Kadar Türkiye İse Alman İstihbaratı BND O Kadar Almanya'dır!
» Türkiye, İslam Merkezli Küresel İki Siyasi Partiyle İnsanlığı Yönetmeye Hazırlanıyor!
» Erbakan’ın İnşa Ettiği Türkiye’de Arap Karşıtlığında Değil; İsrail Düşmanlığında Yarış Var!
» İsrail Paralelinde Etkin Politika İzleyen İki Kurum: Saadet Partisi ve Milli Gazete!
» Sanhedrin (Yahudi Konseyi) Oyun Kurabiliyor Ama Bunu Pratiğe Dökecek Operasyon Gücünden Mahrum!
» Ergenekon’un BÇG’ sini Dağıtan Milli Devlete AKP’nin KÇG’ si Sinek Vızıltısı Gelir!
» Türkiye’ye Diş Geçiremeyen İsrail, Ezikliğini Örtmek İçin Filistin’i Bombalıyor!
» Farzımuhal Ergenekon ve Balyoz Davalarındaki Belgeler Sahte!
» Balyoz Tahliyelerinin Şifresi!
» Musul’daki Gelişmelerle Hakkında IŞİD’emedikleriniz!
» PKK’nın Azgınlıklarına Genelkurmayın Gösterdiği Şuura Toplum Olarak İhtiyacımız Var!
» İsrail’le İpler Gerilince Ergenekon ve Balyozculara Af Çıkmadı!
» “Sulh ile Uslanmayanı Etmeli Tekdîr, Tekdîr ile Uslanmayan İsrail’in Hakkı Kötektir!”
» Dün Taksim, Bugün Soma! Ne Ağaçlar, Ne de Madendeki Ölümler Umurlarında Bile değil!
» MOSSAD'ın Nijerya'daki Paralel Yapılanması: Boko Haram!
» Başbakan Erdoğan, Dümeni Bir İsrail’e Kırıyor Bir Milli Derin Devlete!
» Önce Montaj, Sonra Dublaj, Olmadı Şantaj, Sıradaki Sondaj!
» % 45 Oy Almış Başbakan Erdoğan Şamar Oğlanı mı?
» Erbakan ile Erdoğan Arasındaki Fark! 38 mi Büyük Yoksa 300 mü?
» İslam Tarihinde İrtica Hiçbir Dönem Hakka Sahip Çıkmamıştır!
» AKP/İsrail İttifakı Savaş İstiyor Ama TSK Suriye’ye Girerse Soluğu Tel-Aviv’de Alır!
» Ey Ahali! Başbakan Diyor Ki; “Bir Ok Attım Twitter Kapandı!”
» Gezi Parkı AKP’yi İtibarsızlaştırmak; Berkin Elvan Protestosu AKP’ye İtibar Katmak İçin Tezgâhlandı
» İlker Başbuğ Savaş İlan Etti Ama Çok Geç! Ayakları Yere Basmalı Ve Özgürlüğün Tadını Çıkarmalı!
» 28 Şubat’ta Darbecilerin Sırtını Sıvazlayan İslamcıların AKP Tutkusu Göz Kamaştırıyor!
» AKP İktidarının Kemal Derviş’i, Hakan Fidan mı?
» Yandaş ve Gezi Medyası Birleşerek Bir Paralel Medya Yapılanması Kurdular!
» İsrail- Cemaat İttifakı Olsaydı, PKK Bu Kavgada AKP’nin Paydaşı Olur Muydu?
» AKP İktidarı İle Yahudi Cemaati Bu Yıl Holokostu (Yahudi Soykırımı) Birlikte Andılar!
» Silah Yüklü Tırlarla Kumpas Kuran İsrail; Taşeronluğunu Yapan AKP ve MİT!
» Dış Komplo 17 Aralık'ta Değil; Ergenekon, Balyoz Ve KCK’nın Yeniden Yargılanmasının Tam Göbeğinde!
» Başbakan Erdoğan Stockholm Sendromuna Yakalanmış Olmasın!
» Yargı Bağımsızlığı, Hukukun Üstünlüğü Diye Nara Atanların Sesi Soluğu Çıkmıyor!
» Olayların Vahametinin İdrakinde Değiller!..
» Yolsuzluk Operasyonu İsrail-ABD Yapımı Olsaydı İslamcı Medya Erdoğan’ın Defterini Çoktan Dürmüştü!
» 2014-2015 Seçimleri Tanzimat’la Başlayan Batılılaşma Serüveninin Sonu Olacak!
» Ergenekon ve Balyozcuların Belalısı Tarafın Hedefinde AKP ve MİT Var!
» Taraf Gazetesi Geri Döndü!
» ABD-İran-Batı Yakınlaşması İsrail’i Çıldırtıyor!
» Kapısına Kilit Vurulacak Dershaneler mi; Yoksa AK Parti mi?
» Öğrenci Evleri İle İlgili Gündem Bir Siyasi Mühendislik Projesidir!
» Türkiye-Çin İlişkileri; Hindistan Cumhurbaşkanının Türkiye Ziyareti Ve D-8’ in Geleceği!
» Astsubaylıktan MİT Müsteşarlığına Yükselişin Gizemli Öyküsü!
» Hakan Fidan’ı Parlatma Operasyonu Hız Kesmeden Devam Ediyor!
» Demokratikleşme Paketinin Kodları, Şifreleri!
» Cumhurbaşkanı Ruhani, İzlediği Politik Çizgiyle Kadim İsrail-İran İttifakını Tahrip Ediyor!
» Bıçaklar Bilendi, Kılıçlar Kınından Çıktı! Büyük Savaş Çok Yakında!
» Suriye’deki Çatışmalar Tıpkı Bir Tsunami Gibi İsrail’e Doğru İlerliyor!
» Medyada AKP Karşıtı Yazarlar Değil; Kripto Çete Tasfiye Ediliyor!
» Mısır'da Mursi’nin Başına Bela Olan İsrail Lobisi, İran’da da Ruhani'yi Kuşattı!
» Süleyman Karagülle’nin Asker ve Arap Baharına Şaşı Bakış Açısı!
» İnsanlığın Önünde İki Seçenek Var: Ya D/8 İlkeleri Temelinde Yeni Bir Dünya; Ya Da Sisi Demokrasisi!
» Gezi Parkı İsyanı Fiyasko İle Neticelenince, Silivri Direnişine Derman Kalmadı!
» PYD Başkanı Müslim’in Türkiye Ziyareti Sonrasında Somali’de Bombalar Patladı!
» Batının Milletimize Dayattığı En Büyük Paranoya: Bir Türlü Kurulamayan Kürt Devleti!
» MİT Müsteşarı Hakan Fidan İlk Kez İsrail’i Suçladı!
» Türkiye 12 Mart, 12 Eylül Ve 28 Şubat’ta Edindiği Tecrübeleri Mısır’da Tatbik Ediyor!
» Mısır’daki Askeri Darbede İsrail Kadar Türkiye’nin de Bir Hesabı Var!
» Erbakan’ın Gerçekleştirdiği Son İran Ziyareti Meyvelerini Vermeye Başladı mı?
» Faiz Lobisi Önce Uludere'de, Sonra Reyhanlı'da, En son Taksimde Sıçradı!
» MOSSAD/ MİT Zirvesinde Antlaşma Sağlanamayınca Kılıçlar Kınından Çıktı!
» Milli Devlet’in Yeni Hedefini Başbakan Erdoğan Açıkladı: Baronlar ve Faiz Lobisi!
» II. Abdülhamit’e Karşı Bir Siyonist Komplo Olan 31 Mart Ayaklanması da Gezi Parkından Başlamıştı!
» Siyonist İmparatorluk Rothschild Hanedanlığı, Mehmet Emin Karamehmet’i Koruyamadı!
» Reyhanlı’daki Patlamalar, Erdoğan’ın ABD Ziyareti Ve İsrail’in Sürpriz Suriye Açıklaması!
» Uludere’de 35 Kişiyi, Reyhanlı’da 50 Kişiyi Öldüren Devlet Aynı Devlet Ama Bu Suriye Değil!
» Türkiyenin Bileğinin Bükülmezliğini Gören İsrail Diz Çökünce, PKKya da El Öpmek Düştü!
» Türkiye, Erbakanın Gösterdiği Hedeflerden Sapmadan Yoluna Devam Ediyor!
» Erbakan ile Siyonizm Arasındaki Küresel Güç Mücadelesinin Ekonomik Boyutu!
» Çözüm Süreci Tıpkı Bir Kara Delik Gibi Tüm Engelleri Yutarak Yoluna Devam Ediyor!
» Akil İnsanlar Heyeti Hangi Üstün Akla Hizmet Edecek?
» Türkiye, İsrail'den Alacağını Aldı Ama Aynı Şey Henüz İsrail İçin Geçerli Değil!
» İsrail’in Düşmanlığından Değil; Özründen ve Dostluğundan Korkun!
» ...Erdoğan mı; yoksa Erbakan mı?
» 5816 Sayılı Koruma Kanunu Atatürk Yerine Fiilen SPdeki Ak Saçlılar İçin Uygulanıyor!
» Erdoğanın Siyonizm Çıkışına Karşı İsrailden İmralı Tutanaklarını Sızdırma Hamlesi!
» İsrail, Erdoğanla PKKyı; Erdoğanda İsraille HAMASI Buluşturdu!
» Başbakan Erdoğan İsraille Birlikte Mercimeği Çoktan Fırına Vermiş!
» Başbakan Erdoğan'ın Ergin Saygun'u Ziyareti, İsrail'e Uzanmış Bir Barış Eli mi?
» 2013'de Hak/ Batıl Mücadelesinde En Kritik Cephe; Kuzey Irak!
» İsrail Severler, İsraili Korumak için Yerleştirilen Patriotlardan Rahatsız Oldular!
» Paris'te Öldürülen PKK'lıların Ardından Kopartılan Fırtına Neyin Nesi?
» Hakan Fidan'ın PKK Raporunda İsrail Neden Yok?
» İsrail, 28 Şubat Sürecindeki Hizmetkârlarını, Kölelerini Koruyamıyor!
» PKKyı Marksistler/Liberaller/Demokratlar Kullandı; Sıra Muhafazakâr/İslamcılarda!
» Türkiye İsrail'i Sıkıştırıyor Ama İran'ın Abdesti Bozuluyor!
» Turgut Özalın Ölüm Nedeni, Şeklinden Çok Daha Önemlidir!
» Sırada 41 Kişilik Baronlar Konseyi Mi Var?
» İsrail Kuzey Irakta Bir Kürt Devleti Kuramazken; Türkiye Filistinde İslam Devleti Kurmayı Başardı!
» Hakkın Batıla Galebe Çaldığı Gün: 12 Eylül 1980!
» Terör Devleti Siyonist İsraili Çılgına Çeviren 5 Ölümcül Neden!
» Türkiye, İsrail'in Restine Restle Karşılık Verdiği İçin 17 Askerini Kaybetti!
» İsrailciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Sokaklarda; Milli Devlet İse Çankaya Köşkünde Kutladı!
» Türkiye, Irak ve Afganistan'da ABD, Haçlı Batı ve NATOyu; Suriye'de İsrail'i Çökertti
» Ak Saçlıların İdaresindeki Saadet Partisi'nde Abdüllatif Şener İn; Fatih Erbakan Out!
» Milli Devletin İsrailci Çevrelere Karşı Planladığı Bir Yeni Pil Bitirme Operasyonu!
» Suriye ile İlgili Tezkereden Ülkemizdeki İsrailci Çevreler Neden Ürktüler?
» Siyonizm / İsrail / NEO-CON Şeytan Üçgeninin Hedefindeki Obama Yönetimi
» Türkiye'ye Ne Zaman ABD'den Üst Düzey Bir Ziyaret Gerçekleşse Bombalar Patlıyor!
» CHP Lideri, İçimizdeki İsrailcilere İnat Afyonkarahisar'da Cephanelikteki Patlamanın...
» Yeni Bir İsrail-Tayyip Erdoğan İşbirliğinin Temelleri mi Atılıyor?
» 2015 Genel Seçimleri Sonuçları İtibariyle 2002'deki Seçimlerin Tekrarı Olmaya Aday Gibi Gözüküyor!
» Terörle Mücadelede İstihbarattaki Sıkıntı Bir Zafiyet mi, Yoksa İhanet mi?
» 1970'den Sonra Tüm Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Daima Beklentileri Alt Üst Etmiştir!
» Sevr Gerçekleşmeden veya İsrail Yıkılmadan Türkiye Terör Belasından Kurtulamaz
» Şam Düştü Düşecek. Sırada Tel Aviv Var
» Siyonist İsrail de Esed Rejiminden Ümidini Kesti!
» Ergenekon, Balyoz, İnternet Andıcı ve 28 Şubat Tutukluları Tahliye Olursa Ne Olur?
» 3.Yargı Paketi Hukuki Değil; Bir Siyasi Mühendislik Projesidir
» İsrail'e Karşı Uysal Kedi, Suriye'ye İse Aslan Kesilenler
» Turgut Özal, Kadim Yahudi Töresi Gereği Öldürüldü!
» En Fazla 3 Dönem Seçilebilme Şartı; Gülen Camiasıyla Yaşanan Gerginlikler Ve ...
» Türkiye İle İsrail Yakında İki Sınır Komşu Ülke Olacak!
» Uludere Olayında ABD'nin değil, İsrail'in Parmağı Var
» Ve El Kaide Suriye'de Mesaiye Başladı
» Kenan Evren 7 Yıldızlı GATA'da; Çevik Bir İse Kodeste!
» 1 Mayıs Kutlamaları ve Anti Kapitalist Müslüman Gençler!
» Erbakan'ın Devlette ve Toplumda Gerçekleştirdiği Zihniyet İnkılabı
» 28 Şubat'n Refah Partisi'ndeki Uzantıları
» 28 Şubat Sürecine Yapılan Çevik ve Orijinal Bir Balans Ayarı!
» Türkiye'de En Güçlü Lobiye Sahip İki Ülke: İsrail ve İran!
» "4+4+4" Şeklindeki Yeni Eğitim Sistemi Bir Milli Görüş Programıdır
» Bir Pagan Geleneği Nevruzun Amacı, Kürtleri İslam'dan Koparmaktır
» İsrail Güdümlü Psikolojik Harp Merkezleri: Wikileaks ve Stratfor!
» Milli Görüş Camiası, Erbakan'a İftira Atan Kripto Ermeni'yi Daha Ne Kadar Sırtında Taşıyacak?
» Recai Kutan'ın Numan Kurtulmuş Aşkı Yeniden Depreşti!
» 28 Şubat Sürecinin Galibi Erbakan; Mağlubu ise Siyonizm ve Sabetayist Oligarşidir!
» Terörle Mücadelede Yeni Konsept: Sineklerle Değil, Bataklıkla Mücadele
» MİT'teki İsrail Güdümlü Militarist Sabetayist Yapılanmanın Tasfiyesi İçin Düğmeye Basıldı
» Tapınak Şovalyeleri ile Şii Mollaların Kutsal İttifakı Ve Esed Rejimine Verilen Destek
» İttihat Ve Terakki Kökenli Batı İşbirlikçisi Sağ Partiler Çöktü Şimdi Sıra CHP'de!
» Hrant Dink Cinayeti ile İlgili Verilen Mahkeme Kararı, Bir Toplumsal Mühendislik Projesidir
» PKK-KCK Terör Örgütü, İsrail'in Truva Atıdır
» Taraf Gazetesi'nin Başbakan Erdoğan ve MİT'le Yaşadığı Polemik
» Uludere'de Yaşananlar İsrail, Ergenekon ve PKK İşbirliği Provokasyonudur
» İsrail-Fransa Ortak Yapımı Ermeni Soykırımı Filmi Vizyona Girdi
» Reyting Operasyonunun Amacı Kültür ve Sanat Hayatını Beyaz Türklerden Kurtarıp Millileştirmektir
» Siyasi Partilerin Durumu İçler Acısı, Gelecekleri de Parlak Görünmüyor
» Milli Devlet Şike(Utanç)Yasası ile Sabetayist Oligarşiye Şike yaptı!
» Dersim Olayları Resmi İdeolojiyi Artçı Depremlerle Sarsıyor
» CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun TESEV'e Üye Olması Suç mu?
» Milli Devlet Ergenekon'la Beyaz Türkleri, KCK ile Beyaz Kürtleri Tasfiye Ediyor
» Nazi Faşizmine Diz Çöktüren Türk Pasaportu!
» İsrail Askeri Şalit'e Özgürlük, Mehmetçiğe İse Ölüm
» Türkiye'ye Karşı, İsrail-İran-PKK Şer İttifakı
» Terörle Mücadele PKK ile Değil, İsrail'le Yapılıyor!
» Asr-ı Saadet'te Yaşanılan Fitneler İle Günümüzde Erbakan Ailesine Yapılanlar
» MİT Millileştikçe İsrail'in Saldırılarına Hedef Olmakta
» Başbakanın Mısır, Tunus, Libya Gezisi ve Şahsiyetli Dış Politika
» Saadet Partisi Yönetimi Eylemsizlik Kararı mı Aldı?
» Yeni Bir Dünya Kuruluyor
Foto Galeri Video Galeri
3.Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu

Ney ile Harput Nağmeleri

İZMİR'DE 2. GÜN

Erbakan'ın Doğumgünü(2011)

Tüm Galeriler
ELAZIG
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
Haber Arşivi  |   Künye  |   İletişim  |   Giriş sayfam yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle  |   Sitene ekle  |  
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
Tüm hakları sakldır
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz