ATATÜRKÇÜLERİN DERDİ MODERNLİK DEĞİL İSLAM DÜŞMANLIĞI/DİB BAŞKANI K. MISIROĞLU’NU NİÇİN ZİYARET ETTİ

Kadir Mısıroğlu'nun Kemalist rejimin ajanı, Mehmed Şevket Eygi'nin ise Sabetayist haham olduğunu bu ülkede kaç kişiye inandırabilirsiniz? Atatürkçülerin derdi modernlik değil İslam düşmanlığı! DİB Başkanı K. Mısıroğlu’nu niçin ziyaret etti?

13 Kasım 2018 Salı 22:50 < GÜNDEM

Siyasette son trend: hasmın yetiştirdiği birini onun aleyhine kullanmak!
 
Siyasette son trend hasmın yetiştirdiği birini onun aleyhine kullanmak...

Kişilerin davranışları ve olaylar sağlıklı tahlil edilerek onlara ilişkin belgelerden daha isabetli tespitler yapılabilir.

Kadir Mısıroğlu'nun Kemalist rejimin ajanı, Mehmed Şevket Eygi'nin ise Sabetayist haham olduğunu bu ülkede kaç kişiye inandırabilirsiniz?

Yahudi, Atatürk karşıtlığını çakma Atatürk düşmanı provokatör Kadir Mısıroğlu aracılığıyla kontrolünde tuttu.

Erbakan çakma Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'ndan çektiğini gerçek Atatürkçülerden çekmedi.

Bu provokatör Atatürkçülüğü koruyor!

Rejimin ajanı Kadir Mısıroğlu'nu kim manipüle ediyor?

Çakma Atatürk düşmanı İngiliz ajanı Kadir Mısıroğlu; İstiklal Savaşı için senaryo demiyor, alternatif tarih uyduruyor!

Atatürkçülük bilmeyenlerin inandığı, bilenlerin inanıyor gibi yaptığı bilimsel yanı olmayan kof bir ideolojidir.

Atatürk'ün dindar da, dinsiz de olduğuna ilişkin çokça belge var. Onlarla bir yere varılmaz. Ancak doğru bir tahlil/yorumla anlaşılır.

Atatürkçülere ayıp olarak 5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanunu yeter! Başka ayıplarını dile getirmek gereksiz.

Müslümanlar Müslüman olsalar -Atatürk'e hakaret yersiz- Atatürkçülüğün kendilerine dayatılmasına itiraz ederler ve sorun biter!

Özgürlüğüne düşkün olan başkasının özgürlüğüne saygı duyar. Başkasına boyun eğen başkalarına boyun eğdirmeye çalışır.
 
Örnek; Adnan Oktar'ın misyonu Atatürkçülere ve Batı tipi modern yaşam tarzıyla yetişmiş çevrelere Harun Yahya kitaplarını okutmak ve hidayetlerine vesile olmaktır.

Toplumun hiçbir kesimi İslami tebliğden mahrum bırakılamaz. İslam'ı gettolara mahkûm eden rantçı tarikat ve cemaatler batıldır.

Adnan Oktar hiç kimseye dekolte giyim tavsiye etmiyor. Dekolte giyinenlerin de iyi Müslüman olabileceklerini göstermek istiyor. İmanın hazzından yoksun olanlar Müslümanlığı sakal, sarık, cübbe, şalvar, çarşaf, giyim-kuşam ve şekilciliğe indirgemektedirler.

95 yıldır resmi eğitim kurumları tekeli ile 4 kuşaktır bu millete Atatürkçülük dayatılarak belletiliyor. Dolaysıyla Atatürk gerçeğini bilmeyen, onu empoze edilerek belletildiği gibi bilen, tanıyan, inanan bir kitle var.

Bu kitleyi dışlamak olmaz. Onlara İslami mesajın iletilmesi lazım. Bunu için de onlara Atatürk'ün iyi bir Müslüman olduğunun gösterilmesi lazım.

Bunun için gerektiği kadar belge, kanıt da var. Çünkü Atatürk 1919 ilâ 1923 döneminde takiye yaparak şeriatçı bir profil çizip iyi bir Müslüman imajı yapıyor.

Eğer Siyonist-Haçlı Batıdan kes kopyala yapıştır yöntemiyle yaptığı dayatma devrimler sürecindeki Atatürk'ü anlatırsanız artık muhataplarınıza İslam'ı anlatamazsınız.

Yani Atatürkçülere İslam'ı anlatmak için Atatürk'ü Müslüman göstermek zorundasınız; başka türlü olmaz.

Bunun gibi de dekolteli, bikinili modern kadınlarla birlikte poz, görüntü vermezseniz Batı tipi yaşam tarzı içinde olanlara da İslam'ı anlatamazsınız. Yani Adnan Oktar İslam'dan uzaklaştırılan bu iki kesimi İslam'a yeniden kazandırmak için Mehdiyetin bir projesidir.

Bizim O’nu desteklememizde bir çelişki yoktur. Çelişki gibi görünmesine neden olan yalan-yanlış haberlerle medyanın oluşturduğu algıdan ibarettir.

Erbakan Millî Görüş'ü başlattığı ortamı şöyle tarif etti: “Yahudi'nin Müslümanlara açık cezaevi yaptığı Türkiye'de isyan çıkardık!”

Erbakan 1974'te yaptığı bir konuşmada: “Okullarda okutacak çağdaş ideolojileri çürüten İslâmi kitap yoktu” diyor!

Çağın insanının manevi hastalıklarını tedavi eden, iman hakikatlerini en net açıklayan, inkârın kökünü kurutan Harun Yahya'dır.

Çağımızın İslam âlimlerini kifayetsiz diye niteleyen Erbakan'ın tavsiye ettiği tek eser ise Harun Yahya Külliyatıdır.
 
Atatürkçülerin köleleştirdiği Müslümanları Erbakan iktidara taşıdı. Ancak öz güvenle özgürlüğü tam yaşamaları çok zaman alacak.

İktidarı yitiren Kemalistler hala iktidarmış gibi cesur, iktidarda olan Müslümanlar hala köleymiş gibi tırsak davranıyorlar!

Vesayetçi Kemalistler iktidarı yitirmenin acısıyla kıvranırken; Müslümanlar henüz iktidar ve özgürlüğün hakkını veremiyorlar.

Kemalizm'in köleleştirdiği Müslümanlar Atatürkçü paganizm ile mücadele şuuru için daha çoook fırın ekmek tüketmeleri gerekecek!

Bu iktidar gerçekten hiçbir Batı ülkesinde olmayan bir ileri demokrasi getirdi. Şiddetsiz her şey istenebiliyor. Tek ayıbı 5816!

Atatürkçülerin genlerinde var İslam düşmanlığı, hiçbir şekilde Müslümanlara tahammül edemezler. Şimdilik sinmişlerdir, o kadar!

Atatürkçüler fırsat bulsa yine başörtüsünü yasaklar, yine camileri ahıra çevirir, yine Müslümanlara ülkeyi zindan ederler.

Paganist Atatürkçüler etrafı yakıp-yıkan Gezicilere özgürlük; ‘Atatürk ilah değil’ diye seslenene ise vurun abalıya diye böğürürler!

‘Atatürk ilah değil’ diye seslendiği için üniversite öğrencisi bir kızı gözaltına almak ilkel paganizm değil de nedir?

Meral Akşener gibi Anıtkabir’e gidip ‘İman tazeliyoruz’, Mine Kırıkkanat gibi ‘Atatürk’e tapıyorum, O benim ilahım’ diyenler Atatürk'e tapabilir ama Müslüman millete; "Siz de tapacaksınız" diyemez ve dayatamaz!

Atatürkçülerin derdi modernlik değil İslam düşmanlığı!

Atatürkçü rejim sarıklı, cübbeli, çarşaflı işbirlikçi tarikatlara ilişmedi. Erbakan'ı, partilerini kapatarak siyasi yasaklı yaptı.

Adnan Oktar Grubuna yapılan keyfi tutuklama Atatürkçülerin yalnız kendileri için Adalet isteyen zalimler olduğunu açıkça gösterdi.

Atatürkçüler için İslam'a zarar versin, Müslümanlara ihanet etsin çarşaf değil gurka giysin. İnançlı ise dekoltesine bakmaz.

Yani Adnan Oktar Grubuna yapılan keyfi tutuklamaya kılları kıpırdamayan Atatürkçülerin derdi modernlik değil İslam düşmanlığı!

Casusluktan mahkûm milletvekili için adalet isteyenler herkes için adalet istemiyor. Yoksa Adnan Oktar'a da isterlerdi!

DİB Başkanı Kadir Mısıroğlu’nu niçin ziyaret etti?

Düşünüyorum: Diyanet Başkanı; çakma Atatürk düşmanı, İngiliz ajanı Kadir Mısıroğlu'nu niçin ziyaret etti?

Anladığım kadarıyla Diyanet Reisinin "Atatürk düşmanlığı" ile ünlü kadir Mısıroğlu'nu ziyareti provokatif bir algı operasyonudur.

Kemalist rejimin putperest ritüellerini Müslümanlara dayatmasına Diyanet İşleri Başkanı klas bir protesto çekmişse iyi etmiştir!

Diyanet İşleri Başkanı Kemalist rejimin kuklası değildir. Müslümanları temsil etmektedir. Müslümanları uyarı görevini yapmıştır!

Müslümanları putperest ayinlerine karşı uyarmak Diyanet İşleri Başkanının asli görevidir. Bunu dilediği gibi yapar!

Diyanet Reisi Kemalist ritüelleri protesto için o ziyareti yaptıysa doğru yapmıştır. 21. yüzyılda putperest ayinleri yakışmıyor!

Kemalistler, 21. Yüzyılda yaptıkları putperest ritüellerden utanacaklarına Diyanet Reisini hedef alan kampanya yürütüyorlar!

Diyanet Başkanının Kemalist rejimin ajanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretinin Atatürkçülüğü, rejimi tartışmaya açtığı için de iyi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği birini ziyaret etti diye Diyanet İşleri Başkanına yüklenenlerin hedefi büyüktür!

"İki ayyaşın kanunları" sözünün sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi atadığı Diyanet Reisini Kemalistlere yedirmemelidir!

"Vesayet rejimine son veren, ileri demokrasi getiren" AKP iktidarı Kemalist ritüellerin Müslümanlara dayatılmasına mani olmalıdır.

1923 hile rejimi ve köle düzeninin her ne vesileyle ne şekilde olursa olsun tartışılması aleyhine ve Türkiye yararına olacaktır.

Diyanet Reisi, çakma da olsa Atatürk düşmanlığıyla ünlü birini ziyaret ederek tağuti rejime tavrını koydu. Ya tarikat ve cemaatler?

Tağuti Kemalist rejimin Müslümanları köleleştirip asimile etmesine hizmet eden cemaat/tarikatlara Erbakan ‘PATATES DİNİNDELER’ derdi.

"Patates dinindeki" tarikat ve cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanını desteksiz bırakmasına şaşırmadık. Çünkü onlarda tağuti düzenin ürünüdür.

Mesela 28 Şubat provokatörü tecavüzcü şeyh Ali Kalkancı'nın artığı müritlere namus bekçiliği yapan Saadetçiler ne kadar namuslu?

İngiliz Temel ve kabuk yönetim Diyanet Reisine destek çıkmıyor. Bu, Saadet Partisi'nin Yahudi işgalinde olduğunu göstermektedir.

Putperest Kemalistlerin Diyanet İşleri Başkanını linç kampanyasına seyirci kalan Müslümanlar İslam'ın yüz karasıdır.

Zeki GEÇKİL

 HİLE VE YALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ REJİMİ KURANLAR, AYAKTA TUTANLAR SIRTINI SİYONİZM'E DAYAYAN SABETAYİST YAHUDİLERDİR  TIKLAYIN  
Etiketlerzeki geçkil erbakan saadet partisi
YORUM EKLE
    YORUMLAR
  • D E R İ N Ş U U R - 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:53
    Toplumla,yaşadığımız devrin insanlarıyla ters düşerim düşüncesiyle doğruları anlatmamak büyük vebaldir hak batıl mücadelesinin en çetrefilli devri olan ahir zamanda doğruları insanlara aktarıp bir kişinin bile hakkı hak bilmesini sağlamanın mücadelesini vermek büyük bir iştir bu devirde Allah sizlerden razı olsun ! . . .
DÖVİZ KURLARI
USD 5.4794     EURO 6.2177     IMKB 104862     ALTIN 230,026    
ELAZIĞ ⇓
İmsak 05:01
Güneş 06:22
Öğle 12:36
İkindi 16:00
Akşam 18:40
Yatsı 19:57